Prijs van € 3500 voor jong journalistiek presentatietalent

Vanaf 1 september tot 10 oktober kan jong journalistiek presentatietalent zich aanmelden voor deze prijs. Je kunt jezelf aanmelden, maar je kunt ook aangemeld worden door publieke en commerciële omroepen (lokaal, regionaal en nationaal). De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 3.500,-. Het geldbedrag dient besteed te worden aan een studie- of opleidingsproject waarmee de winnaar zich binnen het vakgebied verder kan bekwamen.

De prijs

Het gaat om een stimuleringsprijs voor een jong/aankomend talent op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media. De prijs bestaat uit € 3.500,- en een oorkonde. Het geldbedrag dient besteed te worden aan een studie- of opleidingsproject waarmee de winnaar zich binnen het vakgebied verder kan bekwamen.

Voorwaarden

Kandidaten dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

  • Via de elektronische en andere beeld- en geluiddragende media effectieve verbale communicatie tot stand te brengen, waaronder een zorgvuldig en doelmatig gebruik van de Nederlandse taal.
  • Maximaal 30 jaar te zijn op 31 december van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.
  • Ten minste 1 jaar werkzaam te zijn op het gebied van journalistieke informatieve programma's (nieuwsberichten, actualiteiten en achtergrondnieuws etc.) via audiovisuele media in Nederland.

 Meer informatie

Ga naar het fonds