Interessante subsidie voor projecten gericht op alleenstaande ouders en kinderen

Wist je dat er interessante subsidiemogelijkheden zijn voor projecten die doelgericht werken aan een betere ondersteuning van de familie en/of het sociale netwerk van alleenstaande ouders en kinderen. En dat het betrokken fonds meer dan voorheen op zoek is naar goede, kleinschalige, initiatieven?

Meer dan voorheen op zoek naar goede, kleinschalige initiatieven

Wist je dat er een een specifieke mogelijkheid bestaat om projectsubsidie aan te vragen voor projecten, die het sociale netwerk rondom alleenstaande ouders en hun kinderen versterken, zodat zij een steviger basis hebben om alleenstaand ouder te kunnen zijn. 

Dit valt op te maken uit het meerjaren beleidsplan van het betrokken fonds over de periode 2018-2020. Hierin geeft het fonds aan in de komende periode projecten te honoreren die doelgericht werken aan een betere inbedding in, en ondersteuning van de, familie en/of het sociale netwerk van alleenstaande ouders en kinderen werken.

De onrust in de jeugdhulpverlening ten gevolge van de transitie naar de gemeenten heeft er mede toe geleid dat er niet veel passende aanvragen zijn geweest in voorgaande jaar. Dat betekent dat het het betrokken fonds de komende jaren actiever dan voorheen op zoek zal gaan naar goede, kleinschalige initiatieven.

Innovatieve projecten die zich richten op alleenstaand ouderschap

Het fonds ondersteunt innovatieve projecten die zich richten op alleenstaand ouderschap. Projecten die professionals en ouders inspireren en aanzetten tot nieuwe initiatieven. Kortom: projecten die de eigen kracht van ouders aanboort en hen in staat stelt om de ouder te zijn die ze graag willen zijn.

Het fonds gelooft bovendien dat de inzet van familie en het sociale netwerk van ouders hierbij van groot belang is.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

  • Het fonds ondersteunt alleen projecten die gericht zijn op alleenstaande ouders en hun kinderen
  • Er is een zekere voorkeur voor projecten die het netwerk van ouders en kinderen vergroot
  • Het project moet creatief en innovatief zijn
  • Het project moet gericht zijn op Nederland
  • Het project moet kleinschalig zijn

Subsidie

De maximale subsidie voor een project bedraagt 5000 euro.

Aanvragen

Je kunt de subsidie hier online aanvragen.