Tot 23 januari subsidie aanvragen voor maatschappelijk werk en maatschappelijke projecten

Tot 23 januari kun je subsidie aanvragen voor maatschappelijk werk, zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering van wetenschap en geestelijke en sociale zorg. Daarnaast is er ondersteuning mogelijk voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen.

Over het fonds

Het fonds richt zich op de financiële ondersteuning van "maatschappelijk werk", zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering van wetenschap en geestelijke en sociale zorg.

Verder is er subsidie mogelijk voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen.

Aanvraag- en vergaderdata

 • De volgende vergadering wordt gehouden op 6 februari 2019, op deze vergadering zal er over de aanvragen een beslissing genomen worden
 • Donaties kunnen aangevraagd worden t/m 23 januari 2019

Voorwaarden

 • De aanvrager is een rechtspersoon (bijvoorbeeld stichting of vereniging)
 • Er is een aantoonbaar financieel tekort
 • Het betreft géén commerciële activiteit

Restricties

Geen financiële ondersteuning van tekorten in exploitatiekosten.

Aanvragen

Ga naar het fonds.

Andere maatschappelijke subsidies en fondsen

 • Subsidie kunst en cultuur

  Langlopende subsidieregeling voor projecten op het gebied van cultuur, erfgoed en maatschappij. Tot deze laatste categorie behoren o.a. de organisatie van festivals en manifestaties, projecten op...

 • Subsidie voor educatie op het gebied van natuur en milieu

  Subsidie voor natuur-, milieu- en consumentenorganisaties voor activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie, zoals studiedagen, symposia en workshops. Ook het ontwikkelen van...

 • Subsidie voor leefbaarheidsprojecten van instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen

  Subsidie voor projecten van o.a. instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de leefbaarheid. Je project moet gericht zijn op onderwijs, sport en...

 • Subsidie leefbaarheid dorpen

  Subsidie voor ondersteuning van dorpsinitiatieven, gericht op het leefbaar houden van het platteland. Het initiatief moet gericht zijn op wonen en de leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen in de...

 • Subsidie culturele activiteiten ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

  Subsidie voor het laagdrempelige culturele activiteiten en het stimuleren van het culturele aanbod en deelname aan culturele activiteiten door ouderen van 65 jaar en ouder of mensen met een...

 • Toon meer resultaten