Subsidie voor maatschappelijk werk

Ben je actief op het gebied van maatschappelijk werk dan is deze subsidie interessant voor je. Via dit fonds is er namelijk subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten die vallen onder het begrip "maatschappelijk werk", zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering van wetenschap en geestelijke- en sociale zorg. 

Over de subsidie

Het verstrekkende fonds richt zich op het verstrekken van subsidie aan rechtspersonen voor doeleinden welke vallen onder het begrip "maatschappelijk werk", zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering van wetenschap en geestelijke- en sociale zorg. 

Daarnaast richt het fonds zich op het verstrekken van subsidie aan kerkelijke-, charitatieve-, culturele-, wetenschappelijk- en het algemeen nut beogende instellingen.

Focus bij subsidieaanvragen

Het fonds richt zich bij het beoordelen van subsidieaanvragen in het bijzonder op aanvragende instellingen die zich richten op jeugd en ouderen.

Voorwaarden 

Uiteraard moet je subsidieaanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

 • De aanvrager moet in Nederland gevestigd, rechtspersoonlijkheid bezitten (stichting of vereniging) en geen winstoogmerk hebben
 • De aanvragende instantie of diens moederonderneming mag geen of slechts een beperkt eigen vermogen bezitten
 • De doeleinden van de aanvragende organisatie dienen van sociaal / maatschappelijke of culturele aard te zijn
 • Het project moet reëel en haalbaar zijn
 • In beginsel worden geen bijdragen verstrekt in de exploitatiekosten van een project, tenzij voor een beperkte startperiode
 • De voorkeur gaat uit naar projecten waaraan ook andere fondsen financieel meewerken
 • Primair worden lokale projecten gehonoreerd, vervolgens regionale, landelijke en internationale projecten
 • Er vindt toetsing plaats van het deel overhead versus het deel dat beschikbaar is voor het feitelijke project

Subsidie aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker

Meer subsidies voor maatschappelijke organisaties

Natuurlijk zijn er veel meer subsidies en fondsen voor maatschappelijke organisaties.
Onderstaand alvast een actueel overzicht.

 • Subsidie kunst en cultuur

  Langlopende subsidieregeling voor projecten op het gebied van cultuur, erfgoed en maatschappij. Tot deze laatste categorie behoren o.a. de organisatie van festivals en manifestaties, projecten op...

 • Subsidie voor educatie op het gebied van natuur en milieu

  Subsidie voor natuur-, milieu- en consumentenorganisaties voor activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie, zoals studiedagen, symposia en workshops. Ook het ontwikkelen van...

 • Subsidie voor leefbaarheidsprojecten van instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen

  Subsidie voor projecten van o.a. instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de leefbaarheid. Je project moet gericht zijn op onderwijs, sport en...

 • Subsidie leefbaarheid dorpen

  Subsidie voor ondersteuning van dorpsinitiatieven, gericht op het leefbaar houden van het platteland. Het initiatief moet gericht zijn op wonen en de leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen in de...

 • Subsidie culturele activiteiten ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

  Subsidie voor het laagdrempelige culturele activiteiten en het stimuleren van het culturele aanbod en deelname aan culturele activiteiten door ouderen van 65 jaar en ouder of mensen met een...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 25,- per maand