Algemeen

Subsidie voor maatschappelijk werk

Ben je actief op het gebied van maatschappelijk werk dan is deze subsidie interessant voor je. Via dit fonds is er namelijk subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten die vallen onder het begrip "maatschappelijk werk", zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering van wetenschap en geestelijke- en sociale zorg. 

Over de subsidie

Het verstrekkende fonds richt zich op het verstrekken van subsidie aan rechtspersonen voor doeleinden welke vallen onder het begrip "maatschappelijk werk", zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering van wetenschap en geestelijke- en sociale zorg. 

Daarnaast richt het fonds zich op het verstrekken van subsidie aan kerkelijke-, charitatieve-, culturele-, wetenschappelijk- en het algemeen nut beogende instellingen.

Focus bij subsidieaanvragen

Het fonds richt zich bij het beoordelen van subsidieaanvragen in het bijzonder op aanvragende instellingen die zich richten op jeugd en ouderen.

Voorwaarden 

Uiteraard moet je subsidieaanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

  • De aanvrager moet in Nederland gevestigd, rechtspersoonlijkheid bezitten (stichting of vereniging) en geen winstoogmerk hebben
  • De aanvragende instantie of diens moederonderneming mag geen of slechts een beperkt eigen vermogen bezitten
  • De doeleinden van de aanvragende organisatie dienen van sociaal / maatschappelijke of culturele aard te zijn
  • Het project moet reëel en haalbaar zijn
  • In beginsel worden geen bijdragen verstrekt in de exploitatiekosten van een project, tenzij voor een beperkte startperiode
  • De voorkeur gaat uit naar projecten waaraan ook andere fondsen financieel meewerken
  • Primair worden lokale projecten gehonoreerd, vervolgens regionale, landelijke en internationale projecten
  • Er vindt toetsing plaats van het deel overhead versus het deel dat beschikbaar is voor het feitelijke project

Subsidie aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker

Meer subsidies voor maatschappelijke organisaties

Natuurlijk zijn er veel meer subsidies en fondsen voor maatschappelijke organisaties.
Onderstaand alvast een actueel overzicht.

Gerelateerde fondsen en subsidies