Subsidie voor maatschappelijk werk

Ben je actief op het gebied van maatschappelijk werk dan is deze subsidie interessant voor je. Via dit fonds is er namelijk subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten die vallen onder het begrip "maatschappelijk werk", zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering van wetenschap en geestelijke- en sociale zorg. 

Over de subsidie

Het verstrekkende fonds richt zich op het verstrekken van subsidie aan rechtspersonen voor doeleinden welke vallen onder het begrip "maatschappelijk werk", zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering van wetenschap en geestelijke- en sociale zorg. 

Daarnaast richt het fonds zich op het verstrekken van subsidie aan kerkelijke-, charitatieve-, culturele-, wetenschappelijk- en het algemeen nut beogende instellingen.

Focus bij subsidieaanvragen

Het fonds richt zich bij het beoordelen van subsidieaanvragen in het bijzonder op aanvragende instellingen die zich richten op jeugd en ouderen.

Voorwaarden 

Uiteraard moet je subsidieaanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

 • De aanvrager moet in Nederland gevestigd, rechtspersoonlijkheid bezitten (stichting of vereniging) en geen winstoogmerk hebben
 • De aanvragende instantie of diens moederonderneming mag geen of slechts een beperkt eigen vermogen bezitten
 • De doeleinden van de aanvragende organisatie dienen van sociaal / maatschappelijke of culturele aard te zijn
 • Het project moet reëel en haalbaar zijn
 • In beginsel worden geen bijdragen verstrekt in de exploitatiekosten van een project, tenzij voor een beperkte startperiode
 • De voorkeur gaat uit naar projecten waaraan ook andere fondsen financieel meewerken
 • Primair worden lokale projecten gehonoreerd, vervolgens regionale, landelijke en internationale projecten
 • Er vindt toetsing plaats van het deel overhead versus het deel dat beschikbaar is voor het feitelijke project

Subsidie aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker

Meer subsidies voor maatschappelijke organisaties

Natuurlijk zijn er veel meer subsidies en fondsen voor maatschappelijke organisaties.
Onderstaand alvast een actueel overzicht.

 • Subsidie culturele en maatschappelijke projecten en projecten gericht op ouderen

  Subsidie voor projecten gericht op het ouderen of ouderenhuisvestiging. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten van culturele of historische aard en voor projecten die betrekking hebben op...

 • Subsidie bevorderen gendergelijkheid in sport

  Internationaal fonds gericht op het verstrekken van subsidie voor projecten gericht op gendergelijkheid binnen sport, waarbij het fonds een wereld voor ogen heeft waarin alle meisjes en vrouwen...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van communicatievrijheid

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op de bescherming van de communicatievrijheid en de grondrechten op dit gebied. De subsidie kan rechtstreeks worden aangevraagd door...

 • Subsidie voor maatschappelijk gerichte projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Subsidie voor maatschappelijk gerichte organisaties en projecten. Het fonds richt zich hierbij met name op organisaties en projecten in de regio Veluwe, Nederland, en projecten in...

 • Subsidie voor projecten gericht op kansarmen en kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de kansarmen in de maatschappij in binnen- en buitenland en aan kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. ...

 • Toon meer resultaten