Leuk! subsidie voor kleinschalige culturele projecten

Een superleuke subsidiemogelijkheid vinden we zelf! Je kunt nu subsidie aanvragen voor kleinschalige culturele projecten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur en wijsbegeerte, waarin het gedachtegoed van de filosoof Herakleitos in de kunstuitingen is terug te zien.

Waar kun je subsidie voor aanvragen

Het fonds verstrekt subsidie voor kleinschalige culturele projecten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur en wijsbegeerte, waarin het gedachtegoed van de filosoof Herakleitos in de kunstuitingen is terug te zien.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

De belangrijkste voorwaarde voor subsidie is, dat het gedachtegoed van Herakleitos in kunstuitingen is terug te zien.

Daarom wil het bestuur van het fonds in ingediende projecten graag nog iets van zijn Vuur, en ook zijn Logos voelen, zoals: tegenstelling in eenheid; harmonie door conflict; een zekere onbevattelijkheid of ambiguïteit; de stromende veranderlijkheid; niet alleen optimisme, zeker ook pessimisme; de samenhang van Goed en Kwaad; liever verwondering en verbazing over het afgrijselijke, dan esthetisch zingenot.

Hoe kun je de subsidie aanvragen

Het aanvragen van de subsidie vrij eenvoudig, via een online te downloaden aanvraagformulier.
Het ingevulde aanvraagformulier kun je vervolgens per mail naar het fonds sturen.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.