Bouw en monumentenzorg

Leuke subsidie voor herbestemming monumenten

Monumentenstichtingen, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en exploitanten van monumenten opgelet. Je kunt nu een leuke subsidie ontvangen om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de herbestemming van monumenten of of een verbetering van de exploitatiemogelijkheden van monumenten zonder woonfunctie. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro.

Waarom deze nieuwe subsidie

De overheid wil via deze nieuwe subsidie leegstand van monumenten voorkomen en daarmee het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten voorkomen.
Je kunt een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de herbestemming of verbetering van exploitatiemogelijkheden van een monument, of een energiescan met betrekking tot een monument.

Wie kan deze subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaren van een monument, een belanghebbende bij de herbestemming van een monument of een samenwerkingsverband van beiden. Het monument moet in Noord-Holland staan.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen

We hebben de subsidiebedragen voor je op een rijtje gezet.

Subsidie haalbaarheidsonderzoek herbestemming of verbetering exploitatie monument zonder woonfunctie
Voor een haalbaarheidsonderzoek bedraagt de subsidie 50% van de kosten van de activiteit tot maximaal € 10.000,-.

Subsidie Energiescan monument zonder woonfunctie
Voor een energiescan bedraagt de subsidie 50% van de kosten van de activiteit tot maximaal € 2.500,-.
De totale subsidie bedraagt nooit meer dan 100% van de totale kosten.

Meer informatie

Ga naar de subsidie.