Maatschappij en samenleving

Financiering vastgoed en huisvesting zorg en welzijn

Ben je bezig met een vastgoedproject of de huisvesting op het gebied van zorg en welzijn? Het is nu mogelijk hiervoor gebruik te maken van een revolverend fonds. In totaal is er € 25 miljoen beschikbaar.

Revolverend fonds

Een revolverend fonds is een alternatief voor subsidies en fondsen, en wordt meestal verstrekt door overheden en hieraan gerelateerde partijen en zelfstandige rechtspersonen.

Het idee achter deze revolverende fondsen is dat de financiële middelen moeten worden terugbetaald. De middelen die in het revolverende fonds terugvloeien kunnen opnieuw worden ingezet. In het meest ideale geval worden de kosten voor een dergelijk fonds en het risico gedekt door de rente die bedrijven en instellingen betalen over het geleende bedrag.

Revolverende fondsen zijn een groeiend fenomeen, en worden met name ingezet op het gebied van innovatie, energie, duurzame vastgoed- en gebiedsontwikkelingen en plattelandsontwikkeling.

Financiering zorg- en welzijnsgerelateerd vastgoed 

Via dit revolverende fonds kun je terecht voor Investeringen in zorg- en welzijnsgerelateerd vastgoed met bijbehorende inboedel.  

Wie kan aanvragen

Aanvragen staat open voor bedrijven, overheden, instellingen en organisaties zoals stichtingen en coöperaties. Particulieren kunnen geen lening afsluiten bij het fonds.

Budget

Voor investeringen in zorg- en welzijnsgerelateerd vastgoed met bijbehorende inboedel is € 5 miljoen beschikbaar.

Meer informatie

Ga naar het fonds.