Subsidie voor gebouwen met een publieke functie

Eigenaren van gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang of zorg kunnen subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonnestroominstallatie en de plaatsing daarvan op maatschappelijk vastgoed dat is gelegen in Noord-Holland.

Over de subsidie

Via de regeling is er subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een zonnestroominstallatie en de plaatsing daarvan op maatschappelijk vastgoed dat is gelegen in Noord-Holland.

Voor wie is deze subsidie

Deze subsidie is bestemd voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed in de provincie Noord-Holland.
Onder maatschappelijk vastgoed verstaan we een gebouw met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang of zorg.

Subsidiebedragen

De subsidie bedraagt 20% van de kosten voor de aanschaf en de plaatsing van de zonnestroominstallatie, tot een maximumbedrag van € 25.000,-

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker