Kunst, cultuur en media

Nieuw fonds voor kleinere culturele initiatieven

Ben je een kleinere culturele voorzieningen of instellingen en val je altijd buiten de boot bij subsidieaanvragen? Niet getreurd! Er is een nieuw fonds in de maak, welke zich juist richt op kleinere culturele voorzieningen en instellingen die niet altijd gebruik kunnen maken van subsidieregelingen.

Steunregeling voor kleinere culturele initiatieven

Via het nieuwe fonds is er subsidie beschikbaar voor kleinere culturele voorzieningen en instellingen die niet altijd gebruik kunnen maken van subsidieregelingen.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen

Via deze subsidie kun je bijvoorbeeld een aanvraag doen voor culturele voorzieningen en culturele instellingen, of bijvoorbeeld voor erfgoed, cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Naast culturele organisaties die een rechtspersoonsvorm kennen zoals stichtingen, kunnen ook bijdragen voor culturele projecten die in groepsverband worden opgezet, bijvoorbeeld in wijken en buurten, worden aangevraagd bij het nieuwe fonds.

Waar moet je gevestigd zijn

Je moet zelf gevestigd zijn in Overijssel, of het project, organisatie of de doelgroep moet grotendeels gevestigd zijn. 

Waarom interessant

Interessant is dat de subsidie juist bestemd is voor kleinere culturele voorzieningen en instellingen die niet altijd gebruik kunnen maken van subsidieregelingen.

Per wanneer kun je subsidie aanvragen

Het fonds start met haar werk in het voorjaar van 2017.

Meer informatie

Ga naar dit nieuwe fonds.