Nieuw fonds voor projecten gericht op jongeren

Superstoer! Twee professionals met  jarenlange ervaring in de jeugdzorg en het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor de jeugd hebben afgelopen maand een nieuw fonds opgericht voor initiatieven gericht op de jeugd. Het gloednieuwe fonds richt zich met name op uitzonderlijke jongerenprojecten die via de normale paden geen financiering of andere hulp kunnen krijgen.

Ontwikkeling van de jeugd in Amsterdam

Het fonds is afgelopen maand opgericht door twee professionals met jarenlange ervaring in jeugdzorg en ontwikkelen c.q. uitvoeren van projecten voor jeugd. Het fonds wil een verschil maken voor initiatieven die via de normale paden geen financiering of andere hulp kunnen krijgen.

De focus ligt op kleinschalige projecten gericht op de brede ontwikkeling van de jeugd in Amsterdam, zodat ieder kind zijn volle capaciteit kan ontwikkelen, zonder financiële, sociale en/of maatschappelijke drempels.

Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen en verenigingen, kunnen een aanvraag indienen, net als natuurlijke personen die als vrijwilliger werken.

Uitzonderlijke initiatieven die een wezenlijke leemte vullen binnen het bestaande aanbod

Bij het beoordelen van de aanvragen zal het fonds met name geïnteresseerd zijn in uitzonderlijke initiatieven die een wezenlijke leemte vullen binnen het bestaande aanbod. 

Daarnaast is het o.a. belangrijk dat je project zonder steun van het fonds geen doorgang kan vinden en er geen andere rijks-, gemeentelijke of andere subsidies of donaties ontvangen.

Deze aanvragen worden niet gehonoreerd

Wellicht nog belangrijker is het om je te vertellen wanneer je aanvraag om inhoudelijke, financiële of procedurele redenen niet in behandeling zal worden genomen.

Dit is het geval met aanvragen voor:

 • Projecten met een politiek of religieus doel
 • Activiteiten met een fondsenwervend oogmerk
 • Prijzen en prijsuitreikingen e.d. van andere organisaties
 • Exploitatiekosten, reguliere investeringen, e.d.
 • Projecten die geen wezenlijk tekort hebben, afgaand op de begroting en het dekkingsplan
 • Projecten die al (grotendeels) zijn gerealiseerd op het moment van beoordeling

Aanvragen

Meer informatie of een projectaanvraag aanmaken voor dit nieuwe fonds.

Beoordeling van je subsidieaanvraag
Het bestuur van het fonds vergadert minimaal drie keer per jaar en streeft er naar je subsidieaanvraag binnen zes weken te behandelen.

Andere subsidies en fondsen voor projecten gericht op kinderen en jongeren

Is dit nieuwe fonds niet toepasbaar voor je organisatie of project? Onderstaand hebben we een actueel overzicht met andere subsidies en fondsen voor projecten gericht op jongeren.

Wist je trouwens dat veel organisaties en projecten die gericht zijn op jongeren per definitie in aanmerking komen voor veel subsidies en fondsen voor maatschappelijke organisaties en projecten?

 • Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij...

 • Subsidie voor projecten jongeren

  Financieel ondersteunen van kleinschalige projecten gericht op de jeugd, zodat kinderen en jongeren hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen, zonder financiële,  sociale en/of maatschappelijke...

 • Internationale foundation voor maatschappelijke initiatieven

  Belangrijkste internationale filantropische tak van een internationaal voedingsmiddelenbedrijf. Onder de brede verzamelnaam "duurzame gemeenschapsinitiatieven" verstrekt het fonds subsidie voor...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg voor jongeren tot 25 jaar. Je kunt hierbij denken aan subsidie voor speeltuinen, wijk- en buurtwerk, sport, muziek...

 • Subsidie voor kwetsbare kinderen, vooral met een verstandelijke of meervoudige handicap

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op het verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen, door hen toegang te geven tot zorg en onderwijs, als en wanneer...

 • Toon meer resultaten