Nieuw fonds voor projecten gericht op jongeren

Superstoer! Twee professionals met  jarenlange ervaring in de jeugdzorg en het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor de jeugd hebben afgelopen maand een nieuw fonds opgericht voor initiatieven gericht op de jeugd. Het gloednieuwe fonds richt zich met name op uitzonderlijke jongerenprojecten die via de normale paden geen financiering of andere hulp kunnen krijgen.

Ontwikkeling van de jeugd in Amsterdam

Het fonds is afgelopen maand opgericht door twee professionals met jarenlange ervaring in jeugdzorg en ontwikkelen c.q. uitvoeren van projecten voor jeugd. Het fonds wil een verschil maken voor initiatieven die via de normale paden geen financiering of andere hulp kunnen krijgen.

De focus ligt op kleinschalige projecten gericht op de brede ontwikkeling van de jeugd in Amsterdam, zodat ieder kind zijn volle capaciteit kan ontwikkelen, zonder financiële, sociale en/of maatschappelijke drempels.

Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen en verenigingen, kunnen een aanvraag indienen, net als natuurlijke personen die als vrijwilliger werken.

Uitzonderlijke initiatieven die een wezenlijke leemte vullen binnen het bestaande aanbod

Bij het beoordelen van de aanvragen zal het fonds met name geïnteresseerd zijn in uitzonderlijke initiatieven die een wezenlijke leemte vullen binnen het bestaande aanbod. 

Daarnaast is het o.a. belangrijk dat je project zonder steun van het fonds geen doorgang kan vinden en er geen andere rijks-, gemeentelijke of andere subsidies of donaties ontvangen.

Deze aanvragen worden niet gehonoreerd

Wellicht nog belangrijker is het om je te vertellen wanneer je aanvraag om inhoudelijke, financiële of procedurele redenen niet in behandeling zal worden genomen.

Dit is het geval met aanvragen voor:

 • Projecten met een politiek of religieus doel
 • Activiteiten met een fondsenwervend oogmerk
 • Prijzen en prijsuitreikingen e.d. van andere organisaties
 • Exploitatiekosten, reguliere investeringen, e.d.
 • Projecten die geen wezenlijk tekort hebben, afgaand op de begroting en het dekkingsplan
 • Projecten die al (grotendeels) zijn gerealiseerd op het moment van beoordeling

Aanvragen

Meer informatie of een projectaanvraag aanmaken voor dit nieuwe fonds.

Beoordeling van je subsidieaanvraag
Het bestuur van het fonds vergadert minimaal drie keer per jaar en streeft er naar je subsidieaanvraag binnen zes weken te behandelen.

Andere subsidies en fondsen voor projecten gericht op kinderen en jongeren

Is dit nieuwe fonds niet toepasbaar voor je organisatie of project? Onderstaand hebben we een actueel overzicht met andere subsidies en fondsen voor projecten gericht op jongeren.

Wist je trouwens dat veel organisaties en projecten die gericht zijn op jongeren per definitie in aanmerking komen voor veel subsidies en fondsen voor maatschappelijke organisaties en projecten?

 • Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten voor jongeren

  Subsidie voor de organisatie van sociaal-culturele projectengericht, gericht op op jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op projecten voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele...

 • Subsidie jeugdpreventie en maatschappelijke ontwikkeling

  Subsidie voor preventie, interventie en projecten gericht op het versterken van perspectief en het voorkomen van problematiek bij jeugdigen tot en met 17 jaar en hun ouders die effectief bijdraagt...

 • Subsidie voor culturele, sociale, wetenschappelijke, liefdadige en/of sociale doelen

  Financiële ondersteuning van culturele, sociale, wetenschappelijke en/of andere algemene doelen met een liefdadig en sociaal doel. Het verstrekkende fonds richt zich hierbij vooral op projecten...

 • Subsidie voor het bieden van perspectief aan jongeren in coronatijd

  Subsidie voor het organiseren van activiteiten voor jongeren van 16 tot 27 jaar, die kunnen plaatsvinden in coronatijd, om te voorkomen dat jongeren het wegvallen van normale vrijetijdsbesteding in...

 • Subsidie voor organiseren jongerenactiviteiten

  Subsidie voor de organisatie van jongerenactiviteiten om hiermee de de gevolgen van de beperkingen van de coronamaatregelen voor de mentale en fysieke gezondheid van jongeren te verminderen. De...

 • Toon meer resultaten