Nieuwe subsidie gericht op de invloed van digitalisering op de democratie en het publieke debat

Steeds vaker worden er kritische vraagtekens gezet bij algoritmes en de informatieluchtbel. Tweede fondsen hebben nu de handen ineengeslagen waardoor je vanaf 15 juli tot 23 september a.s. subsidie kunt aanvragen voor projecten die zich richten op de invloed van de digitalisering op o.a. de democratie en het publieke debat. 

Functioneren democratie door digitalisering onder druk

Vrijheid van meningsuiting en een sterk en vrij publiek debat zijn belangrijke waarden in onze democratische samenleving. Door toenemende digitalisering van onze samenleving staat de informatiepositie van individuen en daardoor het functioneren van de democratie onder druk.

Voor een goed functionerende democratie zijn immers goed geïnformeerde mensen nodig. Individuen die een gefundeerde mening kunnen vormen over maatschappelijke vraagstukken om daarover het gesprek aan te gaan met elkaar, politici en beleidsmakers. Het publieke debat en onze informatievoorziening is steeds meer verschoven naar digitale omgevingen en platforms.

Hoewel de commerciële platforms in steeds grotere mate informatie in de publieke ruimte faciliteren hebben zij als bedrijf primair een winstoogmerk en geen publieke doelstelling. In deze digitale omgevingen worden we geconfronteerd met serieuze uitdagingen op het gebied van veiligheid van onze data, de betrouwbaarheid van onze informatievoorziening en de vervaging van het onderscheid tussen feiten en fictie. 

Diverse ontwikkelingen spelen hierbij een rol, zoals de inzet van algoritmes die bepalen welk nieuws we te zien krijgen, het ruime aanbod van junk news versus schaarse kwaliteitsinformatie over maatschappelijke issues en politieke micro-targeting. Ook de uitholling van de rol van journalistiek, de afhankelijkheid van platforms en het gebrek aan autonomie over onze eigen data zijn van invloed.

Subsidie om de ontwikkeling van alternatieve technologieën te stimuleren

Hoe zorgen we ervoor dat dit verandert en onze democratie wordt versterkt? Twee fondsen openen een call om de ontwikkeling van alternatieve technologieën te stimuleren. Bijvoorbeeld door toepassingen of oplossingen die de informatiepositie van burgers versterken en meer privacy vriendelijk zijn. De call opent in de week van 15 juli met als deadline 23 september 2019.

Meer informatie

Ga naar het organiserende fonds.