Nieuwe subsidie gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder ouderen

Het aantal ouderen in Nederlands neemt gestaag toe. Ongeveer de helft van de ouderen geeft aan zich eenzaam te voelen. Om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen en te bestrijden is er een nieuwe subsidie beschikbaar gekomen voor innovatieve, startende lokale initiatieven gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen. De subsidie bedraagt maximaal 15.000 euro en kan vanaf gisteren worden aangevraagd door non-profit organisaties, aanbieders van zorg, ondersteuning of welzijn, of bijvoorbeeld een burgerinitiatief. In dit artikel alles over deze interessante nieuwe subsidie én een lijstje met andere subsidies en fondsen gericht op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

Subsidie voor startende lokale initiatieven gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen

Via een nieuwe regeling is er subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve, startende lokale initiatieven gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.

Het gaat hierbij om het in de praktijk brengen van nieuwe initiatieven die zich richten op een van de boven beschreven vormen van eenzaamheid en vooral ook aanvullend en vernieuwend zijn t.a.v. het bestaande aanbod in de wijk/ buurt.

Binnen het aangevraagde project ga je een lokale initiatief opzetten en uitvoeren gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar. 
Daarnaast zet je voor je initiatief een eerste stap naar een handboek en voer je gedurende de uitvoering van het project een procesevaluatie uit.

Beschikbaar voor non-profit organisaties, aanbieders van zorg, ondersteuning of welzijn en burgerinitiatieven

De subsidie is aan te vragen door non-profit organisaties, aanbieders van zorg, ondersteuning of welzijn, maar ook bijvoorbeeld door burgerinitiatieven.
Hierbij is het belangrijk dat de aanvrager in ieder geval met minimaal één andere lokale organisatie samenwerkt en dat de aanvrager een Nederlandse publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon is.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden van deze subsidie voor je op een rijtje gezet.

 • Je aanvraag heeft een duidelijke en expliciete focus op de drie vormen van eenzaamheid (sociale, existentiële, emotionele eenzaamheid) onder ouderen in de leeftijd van 75 jaar of ouder
 • Je project wordt uitgevoerd op lokaal niveau, in de buurt of wijk
 • Je project is aanvullend op en vernieuwend t.o.v. het bestaande aanbod in de wijk of buurt
 • Je betrekt de doelgroep bij de opzet en uitvoering van je initiatief
 • Je initiatief draagt actief bij aan het versterken van de aanpak tegen eenzaamheid door het delen van de kennis en ervaring die je op doet met de uitvoering van je initiatief

Subsidie

De subsidie die aangevraagd kan worden binnen deze subsidieoproep bedraagt maximaal €15.000,-. 

Aanvragen

Je kunt hier online een projectplan en aanvraag voor deze subsidie aanmaken.

Andere subsidie en fondsen gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid van ouderen

Naast deze nieuwe subsidie zijn er een aantal andere subsidieverstrekkers en fondsen die open staan voor subsidieaanvragen gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid van ouderen. Onderstaand alvast een lijstje.

 • Subsidie mobiliteit kwetsbare groepen

  Subsidie en ondersteuning voor innovatieve projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving helpen te verbeteren door o.a. gebruik te maken van digitale...

 • Subsidie eenzaamheid ouderen

  Subsidie voor innovatieve, startende lokale initiatieven gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.  De subsidie kan worden aangevraagd door non-profit...

 • Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare ouderen

  Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van een breed scala aan projecten, die zich primair richten op het welbevinden van kwetsbare ouderen. Het afgelopen jaar waren er 231 aanvragen...

 • Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van...

 • Subsidie voor zorggerelateerde en gezondheidsbevorderende projecten in de randstad en ontwikkelingslanden

  Subsidie voor zorg- of zorggerelateerde danwel gezondheidsbevorderende projecten. De voorstellen en initiatieven dienen een zorg- en/of gezondheids-/ welzijnsbelang belang en komen ten goede aan...

 • Toon meer resultaten