Nieuwe subsidie gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder ouderen

Het aantal ouderen in Nederlands neemt gestaag toe. Ongeveer de helft van de ouderen geeft aan zich eenzaam te voelen. Om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen en te bestrijden is er een nieuwe subsidie beschikbaar gekomen voor innovatieve, startende lokale initiatieven gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen. De subsidie bedraagt maximaal 15.000 euro en kan vanaf gisteren worden aangevraagd door non-profit organisaties, aanbieders van zorg, ondersteuning of welzijn, of bijvoorbeeld een burgerinitiatief. In dit artikel alles over deze interessante nieuwe subsidie én een lijstje met andere subsidies en fondsen gericht op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

Subsidie voor startende lokale initiatieven gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen

Via een nieuwe regeling is er subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve, startende lokale initiatieven gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.

Het gaat hierbij om het in de praktijk brengen van nieuwe initiatieven die zich richten op een van de boven beschreven vormen van eenzaamheid en vooral ook aanvullend en vernieuwend zijn t.a.v. het bestaande aanbod in de wijk/ buurt.

Binnen het aangevraagde project ga je een lokale initiatief opzetten en uitvoeren gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar. 
Daarnaast zet je voor je initiatief een eerste stap naar een handboek en voer je gedurende de uitvoering van het project een procesevaluatie uit.

Beschikbaar voor non-profit organisaties, aanbieders van zorg, ondersteuning of welzijn en burgerinitiatieven

De subsidie is aan te vragen door non-profit organisaties, aanbieders van zorg, ondersteuning of welzijn, maar ook bijvoorbeeld door burgerinitiatieven.
Hierbij is het belangrijk dat de aanvrager in ieder geval met minimaal één andere lokale organisatie samenwerkt en dat de aanvrager een Nederlandse publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon is.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden van deze subsidie voor je op een rijtje gezet.

 • Je aanvraag heeft een duidelijke en expliciete focus op de drie vormen van eenzaamheid (sociale, existentiële, emotionele eenzaamheid) onder ouderen in de leeftijd van 75 jaar of ouder
 • Je project wordt uitgevoerd op lokaal niveau, in de buurt of wijk
 • Je project is aanvullend op en vernieuwend t.o.v. het bestaande aanbod in de wijk of buurt
 • Je betrekt de doelgroep bij de opzet en uitvoering van je initiatief
 • Je initiatief draagt actief bij aan het versterken van de aanpak tegen eenzaamheid door het delen van de kennis en ervaring die je op doet met de uitvoering van je initiatief

Subsidie

De subsidie die aangevraagd kan worden binnen deze subsidieoproep bedraagt maximaal €15.000,-. 

Aanvragen

Je kunt hier online een projectplan en aanvraag voor deze subsidie aanmaken.

Andere subsidie en fondsen gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid van ouderen

Naast deze nieuwe subsidie zijn er een aantal andere subsidieverstrekkers en fondsen die open staan voor subsidieaanvragen gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid van ouderen. Onderstaand alvast een lijstje.

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen of het verminderen van discriminatie en/of eenzaamheid. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die...

 • Subsidie sociale cohesie

  Subsidie voor projecten gericht op de sociale cohesie binnen een wijk, dorp of gemeente, waarbij het met name gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en verbondenheid binnen de woonomgeving....

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten tijdens de corona crisis

  Subsidie voor projecten die zich richten op armoede, eenzaamheid en informele zorg tijdens de coronacrisis. De regeling kent een versnelde aanvraagprocedure. Per aanvraag is maximaal 10.000 euro...

 • Subsidie voor projecten gericht op het samenbrengen van verschillende generaties

  Subsidie voor organisaties projecten die zich richten op het samenbrengen van minimaal twee generaties, die voor een activiteit samen worden gebracht. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro....

 • Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand