Nieuwe subsidie om muzikanten beter te laten verdienen!

Een gloednieuwe subsidie waar muzikanten blij van zullen worden. Via deze regeling kun je als artiest subsidie aanvragen om om een creatief en zakelijk traject op te starten waarin het distribueren en exploiteren van je nieuwe of reeds bestaande muziekwerken centraal staan. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro. Leuk is dat je als individuele artiest deze subsidie ook zelf online kunt aanvragen.

Beter verdienmodel voor jou als artiest

We hoeven je als artiest niet te vertellen dat de verdienmodellen van artiesten nog wel eens te wensen overlaten. 

Daarom is het supertof dat er een nieuwe subsidieregeling is opengesteld voor individuele artiesten, gericht op een duurzame verbetering van het verdienmodel.

De aanvraag kant betrekking hebben op een creatief en zakelijk traject met een looptijd van maximaal twee jaar waarin het distribueren en exploiteren van nieuwe of reeds bestaande muziekwerken van jou als artiest centraal staat. 

Zelf aanvragen

De aanvraag kan door jou zelf als artiest worden ingediend, maar je kan de aanvraag ook door iemand anders laten indienen.

Als je de subsidie door iemand anders laat aanvragen moet deze persoon wel  minimaal twee jaar aantoonbaar en op continue basis actief zijn geweest op het gebied van productie, distributie en/of exploitatie van muziek in Nederland.

Voorwaarden

We hebben een aantal relevante voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Het traject waarvoor je subsidie gaat aanvragen moet een zinvolle bijdrage leveren aan je carrièreontwikkeling als artiest
 • Het moet aannemelijk zijn dat je het traject succesvol kunt uitvoeren
 • Je bent als artiest NL-based
 • Je voert (hoofdzakelijk) eigen materiaal uit of materiaal dat specifiek jou wordt geschreven
 • Je beschikt als artiest over een voldoende professioneel team om je heen, waarin zowel zakelijk als artistiek sprake is van professionele begeleiding en ondersteuning
 • Je bent al geruime tijd actief en zichtbaar als zodanig

Je kunt alle voorwaarden terugvinden in de volledige subsidieregeling.

Maximaal 50.000 euro

De subsidie bedraagt minimaal 15.000 euro, en maximaal 50.000.
Hiervan wordt 30% als lening verstrekt. 

Aanvragen

Je kunt de subsidie hier online aanvragen.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van muziek

Naast deze interessante subsidie, gericht op o.a. betere verdienmodellen voor artiesten zijn er nog tal van andere subsidies en fondsen op het gebied van muziek. Hieronder alvast een lijstje.

 • Subsidie voor cultuur en festivals

  Subsidie voor iets grotere artistieke producties op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, muziek, theater, dans, film, nieuwe media en literaire cultuur. Ook zijn er subsidiemogelijkheden...

 • Subsidie voor muziek, waaronder kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten

  Subsidie voor projecten op het gebied van muziek en voor scheppende en herscheppende musici voor opleiding en aanschaf van instrumenten.  Daarnaast is er subsidie mogelijk voor muziekprojecten die...

 • Subsidie voor humanitaire projecten, welzijn, charitatieve hulpverlening en muziek- en zangverenigingen

  Financiële ondersteuning van humanitaire projecten in ontwikkelingslanden, projecten in Noord-Holland gericht op het verbeteren van het welzijn en charitatieve hulpverlening en project subsidies...

 • Subsidie voor recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve organisaties of projecten

  Financieel ondersteunen van organisaties of projecten die actief zijn op het gebied van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard, of een combinatie hiervan, en een...

 • Subsidie voor projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van vrouwen

  Financieel ondersteuning van projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van Rotterdamse vrouwen. De ondersteuning vanuit het Fonds is gericht op...

 • Toon meer resultaten