Super subsidie voor kunst en cultuursector

Een super interessant fonds voor organisaties en personen in de kunst en cultuursector voor een diversiteit aan culturele activiteiten. Van ondersteuning van aankomende scenarioschrijvers en afgestudeerde studenten in de kunst- en cultuursector, en ondersteuning van niet commerciële film en muziekfestivals tot onderzoek en eenmalige steun voor culturele instellingen.

Brede subsidiemogelijkheden kunst- en cultuur

  • Financieel ondersteunen van aankomende scenarioschrijvers in het film- en audiovisuele vak en talentvolle afgestudeerde studenten in het muziek vak om om zich verder te bekwamen in hun vakgebied, bijvoorbeeld via het volgen seminaria, cursussen, masterclasses
  • Financieel ondersteunen van niet commerciële instellingen, die de bekendheid van film en muziek propageren, waarbij te denken valt aan niet commerciële film- en muziekfestivals, symposia, vakcursussen, etc.
  • Financieel ondersteunen van éénmalige projecten, welke worden geïnitieerd door culturele instellingen, zoals het Binger Instituut, het Nederlands Filmmuseum (EYE) en andere
  • Geven van opdrachten om onderzoek te plegen op het gebied van film en muziek, welke worden vastgelegd in biografieën, dissertaties, scripties en dergelijke.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Je aanvraag moet betrekking hebben op bovenstaande activiteiten, of hiermee zijdelings verband houden.

Aanvragen

Ga naar de subsidie