Nieuwe subsidie voor leraren in het primair, secundair en voortgezet onderwijs

Goed nieuws voor leerkrachten in in het primair, secundair en voortgezet onderwijs. Eindelijk is er een subsidieregeling voor initiatieven van leerkrachten zelf die het onderwijs kunnen verbeteren. Je krijgt een jaar lang financiële ondersteuning van maximaal € 75.000-,. 

Toepassing

Subsidieregeling voor leraren in het primair, secundair en voortgezet onderwijs met goede initiatieven die het onderwijs kunnen verbeteren. Deelnemers krijgen een jaar lang ondesteuning in de vorm van een financiele bijdrage van maximaal 75.000 euro, deelname aan labs, coaching en netwerken.

Doelgroep

Leraren in het primair, secundair en voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (LOF)