Maatschappij en samenleving

Nieuwe subsidie voor maatschappelijke organisaties om jongeren te betrekken bij maatschappelijke initiatieven

Maatschappelijke diensttijd

Heb je al kennisgemaakt met de inspirerende subsidie die maatschappelijke organisaties en jongeren samenbrengt? Deze nieuwe subsidie, gericht op maatschappelijke diensttijd projecten, is een interessante kans voor organisaties om jongeren actief te betrekken bij maatschappelijke initiatieven. Het biedt een unieke gelegenheid om jongeren te motiveren en tegelijkertijd je organisatie te versterken.

Wat houdt deze subsidie in?

Deze subsidie richt zich op kortlopende maatschappelijke diensttijd trajecten. Jongeren tussen de 12 en 30 jaar krijgen hiermee de kans om hun talenten te ontdekken en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Denk aan activiteiten zoals ondersteuning bieden in een daklozenopvang, het opfleuren van een buurttuin, of het helpen van vluchtelingen. Deze projecten zijn niet alleen waardevol voor de jongeren, maar ook voor de maatschappelijke organisaties.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Deze subsidie is specifiek gericht op maatschappelijke organisaties zoals welzijnsorganisaties, stichtingen, jongerenorganisaties, sportverenigingen en andere non-profit organisaties.

Het is een uitgelezen kans om jongeren te betrekken bij je werk en samen een positieve verandering teweeg te brengen.

De voordelen op een rijtje

  • Maatschappelijke Impact: Jongeren leveren een concrete bijdrage aan de samenleving, wat resulteert in een directe positieve impact.
  • Talentontwikkeling: Jongeren ontwikkelen hun vaardigheden en talenten.
  • Netwerken: Een kans voor jongeren om hun netwerk uit te breiden en nieuwe ervaringen op te doen.

Hoe werkt het?

  • Subsidiebedrag: Tot €50.000 per aanvraag, met een maximum van €500 per deelnemende jongere.
  • Voorwaarden: De organisatie moet zich inzetten voor het maatschappelijk belang zonder winstoogmerk.
  • Aanvraagprocedure: Via een online platform, met een doorlopende indiening tot en met 11 april 2024.

Wat wij ervan vinden

Bij Fondswervingonline zien we deze subsidie als een fantastische kans. Het is niet alleen een manier om jongeren te betrekken bij maatschappelijk werk, maar ook een gelegenheid voor organisaties om hun bereik en impact te vergroten. We moedigen alle maatschappelijke organisaties aan om deze kans te grijpen.

Het is een win-win situatie: jongeren doen waardevolle ervaring op en organisaties ontvangen nieuwe energie en inzichten.

Meer informatie

Meer informatie, of deze subsidie direct online aanvragen.