Nieuwe subsidie voor projecten cultuur en onderwijs

We zijn de dagelijks bezig met het doorspitten van informatie op zoek naar nieuwe subsidiemogelijkheden. Bijna dagelijks publiceren we nieuwe subsidiemogelijkheden die nergens anders te vinden zijn, zoals deze subsidie. Met name interessant voor kunst, cultuur en onderwijs, maar daarnaast door de doelstelling van het fonds ook breder toepasbaar.

Wat kunnen jullie me vertellen over deze subsidie

De subsidieverstrekker is een fonds, gericht op het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn door het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van levensovertuiging, onderwijs, gezondheid en zorg en cultuur en alles wat hierop betrekking heeft.

Het fonds is met name interessant voor organisaties die subsidie willen aanvragen voor projecten op het gebied van kunst, cultuur en onderwijs.
Dit komt omdat de subsidieverstrekker tot 2017 op deze gebieden het accent ligt bij het toekennen van subsidies.

Maar de doelstelling van het fonds is breder. Het fonds richt zich in de doelstelling namelijk op het financieel ondersteunen van organisaties op het gebied van levensbeschouwelijke zaken, onderwijs, welzijn en hulpverlening, gezondheid, mobiliteit, culturele initiatieven en erfgoed.
Ook voor deze projecten kun je dus mogelijk subsidie aanvragen.

Hoe zit het met de voorwaarden

Natuurlijk moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, we hebben een aantal belangrijke trefwoorden op een rijtje gezet. 

  • Impact
  • Vernieuwend
  • Ondernemend
  • Co-financiers
  • Betrokkenheid van stakeholders
  • Samenwerking 
  • Transparant
  • Project en organisatie zijn niet tegengesteld aan intrinsieke en extrinsieke christelijke waarden

Meer informatie

Ga naar de subsidieregeling