Nieuwe subsidie voor vluchtelingen die een bestaan willen opbouwen als beeldend kunstenaar

Hoe kun je als vluchteling met een achtergrond als beeldend kunstenaar in Nederland dit werk weer voortzetten? Dankzij een nieuwe subsidie kun je als vluchteling in Nederland een praktijk opbouwen als beeldend kunstenaar. De subsidie bedraagt 19.000 euro en kun je gebruiken voor alles wat te maken heeft met de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Opbouw kunstenaarspraktijk door vluchtelingen

Beeldend kunstenaars die als vluchteling in Nederland zijn gekomen kunnen met behulp van deze subsidie een kunstenaarspraktijk in Nederland opbouwen

De subsidie kan gebruikt worden voor alles wat te maken heeft met de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk.
Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het doen van onderzoek, atelierhuur en het aanschaffen van materialen en apparatuur. Maar de subsidie kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de deelname aan een residency, het inhuren van expertise of assistentie en het voorbereiden van tentoonstellingen of presentaties.

Uitgangspunt om beeldend kunstenaars met een vluchtelingverleden de mogelijkheid te bieden een kunstenaarspraktijk in Nederland op te bouwen zodat zij kunnen bijdragen aan een rijker beeldende kunstenlandschap.

Opmerkelijk

Je kunt de subsidie ook gezamenlijk met andere kunstenaars aanvragen, als je structureel gezamenlijk werk maakt.
Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo’s of collectieven worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. In het geval van een samenwerking moet elke deelnemende kunstenaar apart een aanvraag indienen en daarin een toelichting geven op het eigen aandeel in de samenwerking.

Voorwaarden

 • De aanvrager:
  • Wil In Nederland een praktijk als beeldend kunstenaar opbouwen
  • Is als vluchteling naar Nederland gekomen
  • Woont maximaal 10 jaar in Nederland

Subsidie

Een vaste subsidie van 19.000 euro en een mentoring-traject.

Aanvragen

Meer informatie, of een subsidieaanvraag aanmaken

Andere actuele subsidies en fondsen voor vluchtelingen

 • Subsidie voor humanitaire en maatschappelijke organisaties

  Financieel ondersteunen van organisaties op godsdienstig, charitatief, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein. Het fonds verstrekt hoofdzakelijk subsidies aan stichtingen met een...

 • Subsidie voor (geestelijke) gezondheidszorg en armoedebestrijding

  Financieel ondersteunen van instellingen en/of andersoortige initiatieven op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg en armoedebestrijding in Nederland. Projecten buiten Nederland worden...

 • Subsidie voor vrouwen in ontwikkelingslanden, humanitaire betrekkingen en humanitaire acties

  Financieren van projecten die vrouwen in ontwikkelingslanden mondiger maken. Daarnaast steunt het fonds ook de bevordering van het inzicht in internationale betrekkingen en de verbetering van...

 • Subsidie voor kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand

  Financiële ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand in Nederland. De projecten die men...

 • Subsidie voor toegang tot essentiële diensten (water, sanitatie en afval) voor kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor duurzame en reproduceerbare acties ter versterking van de autonomie van kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Hierbij gaat het met name om het ondersteunen van projecten...

 • Toon meer resultaten