Nieuwe subsidie voor vluchtelingen die een bestaan willen opbouwen als beeldend kunstenaar

Hoe kun je als vluchteling met een achtergrond als beeldend kunstenaar in Nederland dit werk weer voortzetten? Dankzij een nieuwe subsidie kun je als vluchteling in Nederland een praktijk opbouwen als beeldend kunstenaar. De subsidie bedraagt 19.000 euro en kun je gebruiken voor alles wat te maken heeft met de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Opbouw kunstenaarspraktijk door vluchtelingen

Beeldend kunstenaars die als vluchteling in Nederland zijn gekomen kunnen met behulp van deze subsidie een kunstenaarspraktijk in Nederland opbouwen

De subsidie kan gebruikt worden voor alles wat te maken heeft met de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk.
Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het doen van onderzoek, atelierhuur en het aanschaffen van materialen en apparatuur. Maar de subsidie kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de deelname aan een residency, het inhuren van expertise of assistentie en het voorbereiden van tentoonstellingen of presentaties.

Uitgangspunt om beeldend kunstenaars met een vluchtelingverleden de mogelijkheid te bieden een kunstenaarspraktijk in Nederland op te bouwen zodat zij kunnen bijdragen aan een rijker beeldende kunstenlandschap.

Opmerkelijk

Je kunt de subsidie ook gezamenlijk met andere kunstenaars aanvragen, als je structureel gezamenlijk werk maakt.
Samenwerkingsverbanden kunnen als (gelegenheids-)duo’s of collectieven worden beschouwd, als ze voor de werkperiode een gezamenlijk plan indienen dat tot één resultaat leidt. In het geval van een samenwerking moet elke deelnemende kunstenaar apart een aanvraag indienen en daarin een toelichting geven op het eigen aandeel in de samenwerking.

Voorwaarden

 • De aanvrager:
  • Wil In Nederland een praktijk als beeldend kunstenaar opbouwen
  • Is als vluchteling naar Nederland gekomen
  • Woont maximaal 10 jaar in Nederland

Subsidie

Een vaste subsidie van 19.000 euro en een mentoring-traject.

Aanvragen

Meer informatie, of een subsidieaanvraag aanmaken

Andere actuele subsidies en fondsen voor vluchtelingen

 • Subsidie vluchtelingenwerk

  Subsidie voor de ondersteuning van activiteiten die de positie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving verbeteren. Daarbij gaat het om projecten die door vluchtelingenorganisaties verzorgd...

 • Subsidie voor beeldende kunstenaars met een achtergrond als vluchteling

  Subsidie om beeldend kunstenaars met een vluchtelingverleden de mogelijkheid te bieden een kunstenaarspraktijk in Nederland op te bouwen. De subsidie bedraagt 19.000 euro, en is bestemd voor de...

 • Subsidie voor nuldelijnszorg, eerstelijnszorg en basis ggz

  Subsidie voor het in de praktijk verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders. Het kan hierbij gaan om een algemeen project, maar ook om een project specifiek gericht op...

 • Subsidie mobiliteit kwetsbare groepen

  Subsidie en ondersteuning voor innovatieve projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving helpen te verbeteren door o.a. gebruik te maken van digitale...

 • Subsidie voor o.a. maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele instellingen

  Financieel ondersteunen van projecten en instellingen van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en / of andere algemeen maatschappelijke aard. Het...

 • Toon meer resultaten