Subsidie voor kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven

Kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren kunnen tot 10 juli maximaal € 10.000 subsidie aanvragen.

Over de subsidie

De subsidie is bestemd voor de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland.

Dit is een heterogene groep organisaties, instellingen, samenwerkingsverbanden, collectieven, al dan niet tijdelijk of nomadisch, die klein zijn in termen van mankracht, fysieke en organisatorische structuren en die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren.

De kleinere initiatieven onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaar staat. Het programma is risicovol en experimenteel.
Met de bijdrage wil het fonds de wendbaarheid en slagkracht van de initiatieven vergroten, en overdracht, doorstroming en professionalisering bevorderen.

Hoeveel subsidie kan je aanvragen

Een kunstinitiatief kan een aanvraag doen voor maximaal 10.000 euro, te besteden aan activiteiten gedurende een jaar vanaf het najaar van 2017. Het totaal beschikbare budget bedraagt 100.000 euro.

Het bedrag is flexibel inzetbaar. Het kunstinitiatief kan het bedrag besteden aan projectkosten, organisatiekosten, honoraria, scholing of andere plannen die logisch voortvloeien uit de geformuleerde ambities.

Het bedrag kan ook worden ingezet voor inhoudelijk of zakelijk advies van experts of voor mentoring door ervaren beeldend kunstenaars, curatoren en andere bemiddelaars. 

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.