Nu subsidie aanvragen voor beeldend kunstenaars, ontwerpers, vormgevers en culturele instellingen

Tot 28 april kunnen professionele beeldend kunstenaars, ontwerpers en culturele instellingen die actief zijn op dit gebied subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het maken van een kunstwerk of product, het organiseren van een tentoonstelling of het publiceren van eigen werk of een kunstenaarsboek. Aanvragen is mogelijk voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en culturele instellingen die professioneel werkzaam zijn op dit gebied. Ook zijn er langlopende stipendia van drie tot vijf jaar mogelijk. De subsidie is erg afhankelijk van het soort project. Je kunt de subsidie nú online aanvragen. Het is belangrijk om op tijd met deze subsidieaanvraag te beginnen, omdat de aanvraagperiode kan oplopen tot vier maanden.

Kwaliteit, concept, en ambacht staat centraal bij de beoordeling van je subsidieaanvraag

Kunstenaars, ontwerpers, vormgevers en culturele instellingen opgelet. Je kunt tot 28 april subsidie aanvragen voor projecten waar kwaliteit, concept en ambacht centraal staan.
Het verstrekkende fonds wil binnen het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen duidelijk zichtbaar zijn en zo een bepalende rol kunnen spelen bij het realisatie van je project.

Interessant is dat er diverse subsidiemogelijkheden zijn, zowel voor individuele ontwikkeling van de kunstenaar/ontwerper/vormgever als voor culturele instellingen. Concrete voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het maken van een kunstwerk of een product, het organiseren van een tentoonstelling of het tentoonstellen van eigen werk, het maken en uitgeven van een kunstenaarsboek en het volgen van coaching of een ondernemerscursus.

Vernieuwend

Een belangrijke voorwaarde van de verstrekker is dat de aanvragen voldoende artistieke kwaliteit hebben én dat het concept waardoor je subsidie gaat aanvragen vernieuwend is.
Andere punten waar de verstrekker naar zal kijken zijn o.a. het publieksbereik, de financiële onderbouwing van je aanvraag en of er sprake is van cultureel ondernemerschap.

Subsidiebedragen

Het gemiddelde subsidiebedrag varieert, en is mede afhankelijk van het soort project waarvoor je subsidie gaat aanvragen.
Voor vervaardiging van kunstwerken, producten, tentoonstellingen, projecten etc. bedraagt de subsidie ca. 2.500 euro en voor kunstenaarsboeken ca. 2.000 euro.
Het project mag in ieder geval niet meer dan 50.000 euro kosten.

Aanvragen

Je kunt tot 28 april a.s. online deze subsidie aanvragen.

Start nu met het aanmaken van een subsidieaanvraag voor deze subsidie, incl. projectplan en begroting.

Tip: begin nu met je aanvraag
Je moet er rekening mee te houden dat de behandeltijd van je aanvraag kan oplopen tot circa 4 maanden vanaf moment van indienen. Begin dus op tijd met je aanvraag ;)

Andere actuele subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor o.a. cultuur, gezondheid, kerk, maatschappelijke projecten, milieu, natuur en dierenbescherming en onderwijs en onderzoek

  Financiële ondersteuning van projecten, organisaties en privé personen op een breed gebied. O.a. steun voor projecten op het gebied van cultuur, gezondheid, internationale hulp, kerk en...

 • Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie,...

 • Subsidie voor musea en kunstorganisaties

  Subsidie voor alle activiteiten van een museum voor zover die te maken hebben met de instandhouding en ontwikkeling van het museum en voor culturele instellingen binnen de professionele kunsten,...

 • Subsidie voor evenementen

  Subsidie voor de voorbereiding, uitvoering of verbetering van kleinere jaarlijks of periodiek terugkerende cultuur- of sportevenementen. De begroting van je evenement moet minimaal 20.000 euro...

 • Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro. Je kunt de subsidie per e...

 • Toon meer resultaten