Nu subsidie aanvragen voor beeldend kunstenaars, ontwerpers, vormgevers en culturele instellingen

Tot 28 april kunnen professionele beeldend kunstenaars, ontwerpers en culturele instellingen die actief zijn op dit gebied subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het maken van een kunstwerk of product, het organiseren van een tentoonstelling of het publiceren van eigen werk of een kunstenaarsboek. Aanvragen is mogelijk voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en culturele instellingen die professioneel werkzaam zijn op dit gebied. Ook zijn er langlopende stipendia van drie tot vijf jaar mogelijk. De subsidie is erg afhankelijk van het soort project. Je kunt de subsidie nú online aanvragen. Het is belangrijk om op tijd met deze subsidieaanvraag te beginnen, omdat de aanvraagperiode kan oplopen tot vier maanden.

Kwaliteit, concept, en ambacht staat centraal bij de beoordeling van je subsidieaanvraag

Kunstenaars, ontwerpers, vormgevers en culturele instellingen opgelet. Je kunt tot 28 april subsidie aanvragen voor projecten waar kwaliteit, concept en ambacht centraal staan.
Het verstrekkende fonds wil binnen het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen duidelijk zichtbaar zijn en zo een bepalende rol kunnen spelen bij het realisatie van je project.

Interessant is dat er diverse subsidiemogelijkheden zijn, zowel voor individuele ontwikkeling van de kunstenaar/ontwerper/vormgever als voor culturele instellingen. Concrete voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het maken van een kunstwerk of een product, het organiseren van een tentoonstelling of het tentoonstellen van eigen werk, het maken en uitgeven van een kunstenaarsboek en het volgen van coaching of een ondernemerscursus.

Vernieuwend

Een belangrijke voorwaarde van de verstrekker is dat de aanvragen voldoende artistieke kwaliteit hebben én dat het concept waardoor je subsidie gaat aanvragen vernieuwend is.
Andere punten waar de verstrekker naar zal kijken zijn o.a. het publieksbereik, de financiële onderbouwing van je aanvraag en of er sprake is van cultureel ondernemerschap.

Subsidiebedragen

Het gemiddelde subsidiebedrag varieert, en is mede afhankelijk van het soort project waarvoor je subsidie gaat aanvragen.
Voor vervaardiging van kunstwerken, producten, tentoonstellingen, projecten etc. bedraagt de subsidie ca. 2.500 euro en voor kunstenaarsboeken ca. 2.000 euro.
Het project mag in ieder geval niet meer dan 50.000 euro kosten.

Aanvragen

Je kunt tot 28 april a.s. online deze subsidie aanvragen.

Start nu met het aanmaken van een subsidieaanvraag voor deze subsidie, incl. projectplan en begroting.

Tip: begin nu met je aanvraag
Je moet er rekening mee te houden dat de behandeltijd van je aanvraag kan oplopen tot circa 4 maanden vanaf moment van indienen. Begin dus op tijd met je aanvraag ;)

Andere actuele subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie culturele en maatschappelijke projecten en projecten gericht op ouderen

  Subsidie voor projecten gericht op het ouderen of ouderenhuisvestiging. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten van culturele of historische aard en voor projecten die betrekking hebben op...

 • Subsidie voor culturele en erfgoed instellingen

  Subsidie voor cultuur- en erfgoedinstellingen en voor instellingen die in het kader van het cultuur- en erfgoedprogramma in aanmerking komen voor een exploitatiesubsidie als eenmalige...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van communicatievrijheid

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op de bescherming van de communicatievrijheid en de grondrechten op dit gebied. De subsidie kan rechtstreeks worden aangevraagd door...

 • Subsidie ondersteuning musea rondom COVID-19

  Subsidie voor kleine en middelgrote musea voor het maken van aanpassingen en het nemen van maatregelen die door de overheid worden opgelegd vanwege COVID-19. De subsidieaanvraag kan betrekking...

 • Subsidie voor vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen

  Privaat fonds, onderdeel van een Europees bedrijf. Het fonds verstrekt subsidie aan vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen in de landen en gebieden waar het bedrijf...

 • Toon meer resultaten