Nieuwe subsidiebedragen voor opleidingen in jeugd ggz-instellingen

Voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychiater, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist in een jeugd ggz-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar is per gerealiseerde opleidingsplaats subsidie mogelijk. De subsidiebedragen die hiervoor worden verstrekt zijn gewijzigd.

Zorgopleidingen

Voor onderstaande opleidingen in een Jeugd ggz-instelling, die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar, is subsidie mogelijk:

  • Gezondheidszorgpsycholoog in ggz
  • Klinisch psycholoog in ggz
  • Psychiater in ggz
  • Psychotherapeut in ggz
  • Klinisch Neuropsycholoog in ggz
  • Verpleegkundig specialist ggz

De subsidie is bestemd voor opleidingsinrichtingen of praktijkopleidingsinrichtingen die zorg leveren aan jeugdigen tot 18 jaar. 

Gewijzigde subsidiebedragen

Zorgopleiding Subsidiebedrag per opleidingsplaats per jaar
Gezondheidszorgpsycholoog in ggz € 45.100
Klinisch psycholoog in ggz € 84.700
Psychiater in ggz € 85.500
Psychotherapeut in ggz € 57.300
Klinisch Neuropsycholoog in ggz € 88.900
Verpleegkundig specialist ggz € 83.600

 

Meer informatie

Meer informatie, of het aanmaken van een subsidieaanvraag