Kunst, cultuur en media

Nieuwe subsidieregeling voor kunstenaar uit Rusland en Oekraïne in aantocht

Er komt 1 miljoen euro beschikbaar voor een nieuwe subsidieregeling om kunstenaars te ondersteunen die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn. Daarmee kunnen deze makers uit Oekraïne en Rusland hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk blijven uitoefenen in Nederland. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt door de zes fondsen. Naar verwachting medio augustus zal de regeling worden opengesteld.

Tijdelijke ondersteuning van gevluchte culturele en creatieve makers in alle creatieve sectoren

De regeling is bedoeld voor tijdelijke ondersteuning van gevluchte culturele en creatieve makers in alle sectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren en podiumkunsten. De subsidie wordt voor de makers aangevraagd door Nederlandse culturele instellingen. Met de subsidie kunnen makers bijvoorbeeld een residentieplaats of atelierruimte financieren of hulpmiddelen zoals apparatuur, gereedschap of materialen aanschaffen, zodat zij hun werk tijdelijk in Nederland voort kunnen zetten. Op die manier kunnen zij zodra dat weer mogelijk is in Oekraïne het culturele leven helpen opbouwen.

Subsidiebedragen

Per maker of project is maximaal 10.000 euro beschikbaar. 

Steun voor cultuur in Oekraïne

Daarnaast zal er worden gekeken hoe in de nabije toekomst Oekraïense kunstenaars en erfgoed in Oekraïne kunnen worden ondersteund in de heropbouw van de cultuursector. Hierbij kun je denken aan bescherming, digitalisering en restauratie van erfgoed.

Aanvragen

De regeling zal naar verwachting medio augustus worden opengesteld, waarbij dit fonds namens de zes Rijkscultuurfondsen als penvoerder zal optreden.