Kunst, cultuur en media

Nieuwe subsidieregelingen en aanvraagformulier Amsterdams Fonds voor de Kunst

Met ingang van de nieuwe aanvraagstructuur zullen ook de regelingen en het formulier worden aangepast van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Vernieuwde Basisregeling, Plusregeling en het Bijdragereglement

De vernieuwde Basisregeling, Plusregeling en het Bijdragereglement worden 1 december gepubliceerd op de website. De mogelijkheden voor aanvragers blijven in grote lijnen dezelfde, wel zijn enkele deelregeling aangepast of opnieuw geformuleerd.

Zo worden de atelierroutes ondergebracht bij manifestaties, en wordt de regeling voor buurttheaters breder geformuleerd onder de noemer buurtaccommodaties.

Makkelijkere aanvraagprocedure

Voor specifieke vragen naar aanleiding van de regelingen kunt u zich het beste wenden tot één van de medewerkers van het Fonds. Naast het afschaffen van de vaste indiendata, vergemakkelijkt het Amsterdams Fonds voor de Kunst ook de procedure van aanvragen. Zo worden de verschillende aanvraagformulieren per januari vervangen door één digitaal formulier, en zullen diverse hulpmiddelen op de site worden toegevoegd om aanvragers bij hun aanvraag te begeleiden.