Nieuws subsidie voor culturele instellingen

Voor culturele instellingen in de provincie Groningen is er sinds vandaag een meer dan interessante subsidie beschikbaar gekomen. Via deze subsidie kun je o.a. software aanschaffen om je publieksbereik te vergroten. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van digitale toepassingen die gericht zijn op het publiek. De maximum subsidie bedraagt € 25.000,-.

Over deze nieuwe subsidie voor culturele instellingen

Deze nieuwe subsidie is gericht op culturele rechtspersonen.

De subsidie stelt culturele instellingen in staat om digitale toepassingen te ontwikkelen die gericht zijn op het publiek én voor de aanschaf van software die gericht is op het vergroten van publieksbereik.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van digitalisering, worden de instellingen aantrekkelijker voor publiek. 

Subsidiebedragen

De hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan 67% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000,-;
Bij een gezamenlijke aanvraag van minimaal 4 partijen geldt een maximum subsidiebedrag van € 25.000,-.

Minimaal 33% van de subsidiabele kosten moet gedekt worden met private financiering, voor het voldoen aan deze eis zijn reguliere eigen middelen uitgesloten.

Meer informatie

Ga naar de subsidie.