Noodfonds voor filmmakers oorlog Oekraïne

De Internationale Coalitie voor Filmmakers in Risico heeft een speciaal "Noodfonds voor Filmmakers" opgericht voor filmbeoefenaars en vakmensen uit de filmwereld die rechtstreeks in gevaar zijn als gevolg van de aanhoudende oorlog in Oekraïne. De subsidie is bestemd voor de kosten van tijdelijke verhuizing, juridische en administratieve kosten (visa enz.). Je kunt de subsidie direct per mail aanvragen, waarbij je de aanvraag zowel binnen- als buiten je eigen grondgebied indienen. Je aanvraag is overigens volledig vertrouwelijk en zal niet met de buitenwereld worden gedeeld.

Bijdrage voor de kosten van tijdelijke verhuizing, juridische en administratieve kosten 

Het "Noodfonds voor filmmakers" wil filmmakers helpen met kleine subsidies van 500, 1.000 of 1.500 euro om te kunnen voorzien in de kosten van tijdelijke verhuizing, juridische en administratieve kosten (visa enz.), om de eerste kleine maar noodzakelijke uitgaven te dekken die in de huidige situatie nodig zijn. 

Je kunt de aanvraag overigens zowel binnen- als buiten je eigen grondgebied indienen.

Voor alle vakmensen uit de filmwereld die rechtstreeks in gevaar zijn als gevolg van de aanhoudende oorlog in Oekraïne

Het Noodfonds is solidair met alle vakmensen uit de filmwereld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot producenten, scenarioschrijvers, acteurs en actrices, cinematografen, editors, decorontwerpers, kostuumontwerpers, enz.

Vertrouwelijk

Het fonds zal alleen zeer beknopte vertrouwelijke lijsten van subsidieaanvragers bijhouden voor boekhoudkundige noodzaak. Er zal geen persoonlijke informatie worden gepubliceerd. Alleen totaalbedragen en aantallen deelnemers zullen deel uitmaken van de openbare verslaglegging van het fonds.

Voorwaarden

Het fonds streeft naar openheid en flexibiliteit. De procedures gaan uit van het vertrouwen dat de aanvrager een filmprofessional is en in nood verkeert. Als dat niet het geval is moet je geen aanvraag indienen en moeten degenen die wel in aanmerking komen, voorrang krijgen.

Om aan te tonen dat u in aanmerking komt, moet je een korte toelichting geven, een verifieerbare filmografie, een IMDB-link, of namen en contacten van enkele bekende filmprofessionals die voor je geschiktheid zouden instaan.

Heraanvragen mogelijk

Heraanvragen zijn mogelijk tot een maximum van € 1.500 per persoon.

Aanvragen of meer informatie

Je kunt de subsidie direct per e-mail indienen via: contact@icfr.international
Of bekijk de website van de verstrekker.

Subsidies en fondsen gericht op vluchtelingen

Meer dan twee miljoen Oekraïners zijn inmiddels op de vlucht, een aantal dat dagelijks oploopt. Onderstaand een actueel overzicht van subsidies en fondsen gericht op vluchtelingen.

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op de arbeidsmarkt of een betere samenleving

  Financiële ondersteuning van organisaties die een maatschappelijk doel nastreven. Het fonds richt zich hierbij op twee thema's: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een...
 • Subsidie voor milieu, cultuur, gezondheid, onderzoek, armoedebestrijding en mensenrechten

  Financieel ondersteunen van projecten en goede doelen op het gebied van: milieu, cultuur, gezondheid, bestrijding van armoede, bescherming van mensenrechten. Het fonds steunt hierbij doelen en...
 • Subsidie voor o.a. maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Het gaat daarbij onder andere om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten. Je kunt de subsidie online...
 • Subsidie voor o.a. algemeen nut beogende rechtspersonen en instellingen

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen en projecten op het gebied van mensenrechten, emancipatie, onderwijs, kunst, cultuur, sociaal-cultureel werk en medisch onderzoek in binnen- en...
 • Subsidie voor kleinschalige projecten op het gebied van gezondheidszorg, educatie en cultuur in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van medische, sociale, educatieve en culturele projecten en organisaties in binnen- en buitenland, zoals gehandicaptenzorg in de derde wereld en kleinschalige opera en...
 • Toon meer resultaten