Nu subsidie aanvragen voor academische en artistieke projecten over dierenbescherming

Een internationaal actief fonds accepteert tot 31 januari subsidieaanvragen voor academische en artistieke projecten die het publiek bewust maken van de zorg voor dieren. Je subsidie kunt subsidie aanvragen voor wetenschappelijke projecten over dierenbescherming en de culturele wortels en impact ervan, maar ook bijvoorbeeld voor origineel werk van kunstenaars en denkers dat een positieve zorg voor dieren uitdrukt. Ook is er subsidie mogelijk voor publieke optredens en tentoonstellingen om het bewustzijn over dierenbescherming te vergroten. Interessant is dat het fonds aanvragen uit de hele wereld in behandeling neemt. De subsidies variëren van een paar honderd tot een paar duizend dollar. Je kun online subsidie aanvragen, geselecteerde begunstigden worden begin april op de hoogte gesteld.

Subsidie voor bewustwording rechten van dieren

Het fonds financiert academische en artistieke projecten die het publiek bewust maken van de rechten van dieren.

De subsidies worden toegekend in drie categorieën:

  • Onderzoek
    Wetenschappelijke projecten over dierenbescherming en de culturele wortels en impact ervan
  • Creativiteit
    Origineel werk van kunstenaars en denkers dat een positieve zorg voor dieren uitdrukt
  • Performance
    Publieke optredens en tentoonstellingen om het bewustzijn over dierenbescherming te vergroten

Alleen steun voor projecten

Het fonds verstrekt alleen subsidie voor projectaanvragen. Ook kan het fonds steun verlenen voor salarissen om je project af te ronden.
Je kunt geen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld een begrotingstekort, overhead, exploitatiekosten of andere vage stelposten.

Ook subsidie voor documentaires en films over dierenrechten

Mocht je een documentaire of film over dierenrechten willen maken dan heb je geluk, ook deze activiteiten worden door het fonds gesubsidieerd.
Hierbij moet ik wel opmerken dat de subsidies van dit fonds met maximaal een paar duizend euro per aanvraag relatief bescheiden zijn. Het fonds kan dus nooit je documentaire of film volledig financieren.

Om deze reden stelt het fonds dan ook de voorwaarde dat als je een aanvraag indient voor een documentaire of film, de financiering volledig rond moet zijn. Uiteraard kun je wel een eventuele bijdrage van het fonds in de begroting meenemen.

Ook financiering aan te vragen bij andere organisaties indien de omvang van je project en het budget dit vereisen.

Gemiddeld worden er jaarlijks minder dan 20 subsidies toegekend, variërend van een paar honderd tot een paar duizend dollar.
In sommige zeldzame gevallen kan het fonds ervoor kiezen om een gedeeltelijke financiering toe te kennen, die een deel van het aangevraagde bedrag zou dekken.

Het fonds moedigt je overigens aan om ook financiering aan te vragen bij andere organisaties, indien de omvang van je project en het budget dit vereisen.

Subsidiecyclus

Het fonds heeft een jaarlijkse subsidiecyclus, waarbij je elk jaar vanaf 1 november tot 31 januari subsidie kunt aanvragen.
Mocht je aanvraag worden gehonoreerd dan ontvang je hierover begin april bericht van het fonds.

Meer informatie

Je kunt hier elk jaar vanaf 1 november tot 31 januari online deze subsidie aanvragen.