Nú subsidie aanvragen voor vernieuwende internetprojecten

Tot 21 september kun je subsidie aanvragen voor vernieuwende internetprojecten gericht op een open en vrij internet, veiligheid van internetgebruikers en projecten waarmee maatschappelijke of economische impact wordt gerealiseerd. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor projecten gericht op nieuwe vormen van bedrijvigheid, nieuwe business modellen of nieuwe manieren van werken ten gunste van het algemeen belang. Interessant is dat deze subsidie open staat voor subsidieaanvragen gericht op de uitwerking van een idee én voor doorontwikkeling of opschaling van bewezen concepten. Je kunt maximaal 75.000 euro ontvangen.

Over de subsidie

Er zijn subsidiemogelijkheden voor projecten en ideeën die bijdragen aan de doelstellingen van de subsidieverstrekker.

Versterking van het internet
Interessant voor projecten gericht op een open en vrij internet dat voor iedereen toegankelijk is. Denk hierbij aan innovatieve toepassingen van digitale technologie en software/hardware die het internet versterken en die bij voorkeur toegankelijk zijn voor alle gebruikers.

Empowerment van de gebruiker
Interessant voor projecten gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden van internetgebruikers. Je kunt hierbij denken aan projecten die de bewustwording over internet vergroten of internetgebruikers kernvaardigheden bijbrengen om zich vrij en veilig op internet te kunnen bewegen.

Tech for Good
Interessant voor projecten waarmee maatschappelijke of economische impact wordt gerealiseerd. Je kunt hierbij denken aan baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs, zorg, duurzaamheid of veiligheid. Maar ook aan nieuwe vormen van bedrijvigheid, nieuwe business modellen of nieuwe manieren van werken ten gunste van het algemeen belang.

Subsidiebedragen

De hoogte van de subsidiebedragen is vooral afhankelijk van de fase van je project. Projecten in de idee fase kunnen maximaal € 10.000,- per project aanvragen. Projecten die een aantoonbare potentie hebben, gesteund door een proof of concept, kunnen maximaal € 75.000,- per project aanvragen.

Maatschappelijke meerwaarde

Belangrijk is dat je project een maatschappelijke meerwaarde heeft, met een een bredere maatschappelijke betekenis en impact. 

Wie kan de subsidie aanvragen

Interessant aan deze subsidie is dat een brede doelgroep de subsidie kan aanvragen. Zowel privé personen, ondernemers, organisaties als ook onderzoekers kunnen de subsidie aanvragen. Wel is het belangrijk dat je projectaanvraag gericht is op bovenstaande doelstelling van de subsidieverstrekker én een bepaalde maatschappelijke meerwaarde heeft.

Aanvragen tot 21 september

Je kunt deze subsidie nu nog aanvragen tot 21 september. Enige haast is dus geboden, wil je een goede subsidieaanvraag indienen.

Aanvragen

Je kunt online een aanvraag indienen via onderstaande link.

Gaar de subsidieverstrekker