Professionele kunsten: vraag nu subsidie aan voor de ontwikkeling van competenties van talenten

Vanaf 1 maart kunnen samenwerkende organisaties op het gebied van professionele kunsten subsidie aanvragen voor het opstellen en uitvoeren van een talentontwikkelprogramma, dat mede gericht is op de ontwikkeling van de competenties van talenten op het gebied van artistieke kwaliteiten, ondernemerschap en werkhouding. Je kunt de subsidie aanvragen als je professioneel actief bent op het gebied van o.a. beeldende kunst, design, architectuur, muziek, audiovisuele kunst en film, theater, dans, circus en letteren. De subsidiebedragen zijn zonder meer relevant, en afhankelijk van de kunstrichting waarbinnen je actief bent. 

Subsidie voor de ontwikkeling van talenten

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen voor projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van talenten inzake artistieke kwaliteiten, ondernemerschap en werkhouding in de professionele kunsten op het gebied van:

 • Beeldende kunst, design of architectuur
 • Muziek
 • Audiovisuele kunst en film
 • Theater, dans, circus
 • Letteren

Relevante voorwaarden

We hebben de meest relevante voorwaarden voor je op een rijtje gezet:

 • Het project is gericht op de ontwikkeling van talenten
 • Het project is gericht op het opstellen en uitvoeren van een talentontwikkelprogramma
 • Het talentontwikkelprogramma kan uiterlijk 31 december 2022 worden afgerond
 • Het project is gericht op het doorontwikkelen van het talentontwikkelprogramma
 • Het project is gericht op een van de volgende disciplines:
  • Beeldende kunst, design of architectuur
  • Muziek
  • Audiovisuele kunst en film
  • Theater, dans, circus of letteren
 • Het project is gericht op de ontwikkeling van de competenties van talenten op het gebied van:
  • Artistieke kwaliteiten
  • Ondernemerschap
  • Werkhouding
 • Het project omvat tevens een aanpak voor het uitvoeren van een nul-meting, waarmee het niveau van de artistieke kwaliteit, ondernemerschap en werkhouding van een talent bepaald wordt
 • Het project omvat tevens een aanpak gericht op het opstellen en uitvoeren van een individueel ontwikkelplan per talent

Subsidie

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is voor de verschillende onderdelen:

 • Beeldende kunst, design of architectuur: € 612.000
 • Muziek: € 537.000
 • Audiovisuele kunst en film: € 440.000
 • Theater, dans en circus: € 450.000
 • Letteren: € 140.000 

De aangevraagde subsidie moet minimaal 80.000 euro bedragen.

Aanvragen

Meer informatie over de subsidie, of direct een projectaanvraag aanmaken

Andere actuele subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Financiële tegemoetkoming corona crisis

  Financiële tegemoetkoming voor gedupeerde ondernemingen die verwachten in de periode die verwacht in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste 4000 euro aan omzetverlies te...

 • Subsidie voor beeldende kunst in all denkbare vormen

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het bevorderen en stimuleren van goede condities voor het creëren van beeldende kunst in alle denkbare vormen. Daarnaast geeft het fonds, voor...

 • Subsidie voor culturele, historische, charitatieve of ander algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van instellingen met culturele, historische, charitatieve of ander algemeen nut beogende doelstelling en het ondersteunen van natuurlijke personen wanneer deze te maken...

 • Subsidie voor kunstenaars, culturele projecten en ontwerpers

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers en culturele instellingen. De totale kosten van het project mogen niet meer dan 50.000 euro bedragen....

 • Subsidie ontwerpers en vormgevers

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. In 2020 is er € 1.200.000 euro...

 • Toon meer resultaten