Professionele kunsten: vraag nu subsidie aan voor de ontwikkeling van competenties van talenten

Vanaf 1 maart kunnen samenwerkende organisaties op het gebied van professionele kunsten subsidie aanvragen voor het opstellen en uitvoeren van een talentontwikkelprogramma, dat mede gericht is op de ontwikkeling van de competenties van talenten op het gebied van artistieke kwaliteiten, ondernemerschap en werkhouding. Je kunt de subsidie aanvragen als je professioneel actief bent op het gebied van o.a. beeldende kunst, design, architectuur, muziek, audiovisuele kunst en film, theater, dans, circus en letteren. De subsidiebedragen zijn zonder meer relevant, en afhankelijk van de kunstrichting waarbinnen je actief bent. 

Subsidie voor de ontwikkeling van talenten

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen voor projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van talenten inzake artistieke kwaliteiten, ondernemerschap en werkhouding in de professionele kunsten op het gebied van:

 • Beeldende kunst, design of architectuur
 • Muziek
 • Audiovisuele kunst en film
 • Theater, dans, circus
 • Letteren

Relevante voorwaarden

We hebben de meest relevante voorwaarden voor je op een rijtje gezet:

 • Het project is gericht op de ontwikkeling van talenten
 • Het project is gericht op het opstellen en uitvoeren van een talentontwikkelprogramma
 • Het talentontwikkelprogramma kan uiterlijk 31 december 2022 worden afgerond
 • Het project is gericht op het doorontwikkelen van het talentontwikkelprogramma
 • Het project is gericht op een van de volgende disciplines:
  • Beeldende kunst, design of architectuur
  • Muziek
  • Audiovisuele kunst en film
  • Theater, dans, circus of letteren
 • Het project is gericht op de ontwikkeling van de competenties van talenten op het gebied van:
  • Artistieke kwaliteiten
  • Ondernemerschap
  • Werkhouding
 • Het project omvat tevens een aanpak voor het uitvoeren van een nul-meting, waarmee het niveau van de artistieke kwaliteit, ondernemerschap en werkhouding van een talent bepaald wordt
 • Het project omvat tevens een aanpak gericht op het opstellen en uitvoeren van een individueel ontwikkelplan per talent

Subsidie

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is voor de verschillende onderdelen:

 • Beeldende kunst, design of architectuur: € 612.000
 • Muziek: € 537.000
 • Audiovisuele kunst en film: € 440.000
 • Theater, dans en circus: € 450.000
 • Letteren: € 140.000 

De aangevraagde subsidie moet minimaal 80.000 euro bedragen.

Aanvragen

Meer informatie over de subsidie, of direct een projectaanvraag aanmaken

Andere actuele subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van onderwijs, opvoeding en cultuur in ontwikkelingslanden. Het actuele beleid van het fonds is vooral gericht op het ondersteunen van projecten op...
 • Subsidie voor asfaltkunst

  Internationaal subsidieprogramma bedoeld voor de financiering van visuele kunst op wegen, voetgangersgebieden en openbare infrastructuur in steden, waarbij het met name gaat om muurschilderingen. Deze...
 • Subsidie vernieuwende activiteiten in klassieke muziek

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten in de klassieke muzieksector om zo klassieke muziek breder toegankelijk te maken met aandacht voor bijzonder en/of nieuw repertoire. Het kan hierbij gaan om...
 • Subsidie voor groene, sociale en creatieve projecten

  Subsidie voor organisaties en projecten die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken waarin de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is, iedereen kan kan meedoen, waar...
 • Subsidie projecten gericht op maatschappelijke waarde kunst, cultuur en natuur

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het bevorderen van kunst, cultuur en natuurbehoud en daaraan dienstbare educatie. Per jaar is er ca. € 111.568 beschikbaar...
 • Toon meer resultaten