Slachtoffers wateroverlast Limburg krijgen vergoeding

De WTS is van toepassing in dat deel van de Maas in de provincie Limburg waar geen waterkeringen aanwezig zijn en op de getroffen objecten in de gemeente Venlo waar een demontabele damwand onder de waterdruk is bezweken.

Tussen 2 en 6 januari waren de waterstanden daar zo hoog dat zij minder dan eens in de 10 jaar voorkomen. In de rest van Nederland moet de waterstand zo hoog zijn dat zij minder dan eens in 50 jaar voorkomt. Maar in 1997 is voor dit Maasgedeelte een uitzondering gemaakt omdat de kans op schade als gevolg van wateroverlast hier groter is doordat hier nog geen kades zijn aangelegd.

Schadevergoeding

De provincie zal de gedupeerden in het gebied informeren. Voor vergoeding komen onder andere in aanmerking schade aan de woning, de inboedel en de kosten van evacuatie, teeltplanschade en bedrijfsschade.

Uitkering

De uitkeringsorganisatie Laser zal de schadevergoedingsregeling uitvoeren. De schaderegistratieformulieren zullen in de loop van volgende week via de provincie beschikbaar zijn. Voor tot uitkering kan worden overgegaan moet de regeling ter goedkeuring aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties