Sponsoring evenementen: extra budget beschikbaar

Om culturele en sportieve evenementen die het regionale belang overstijgen een steuntje in de rug te geven worden tot 1 juni 2021 de uitgangspunten om voor sponsoring in aanmerking te komen verruimd. De verruimde sponsoringmogelijkheden richten zich op de sponsoring van publieksevenementen die een bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je evenement voldoet aan de RIVM-richtlijnen ter bestrijding van het COVID-19 virus. Door het wegvallen van veel evenementen in 2020 is er een budget van 300.000 euro beschikbaar voor extra ondersteuning van evenementen. Daarnaast gebruikt de sponsor zelf een budget van 100.000 euro voor activering bij deze evenementen.

Belangrijkste wijziging

In haar sponsoringstrategie gaat de sponsor uit van een aantal basisvoorwaarden:

 • Het evenement moet een Noord-Hollands karakter hebben
 • De sponsor moet de mogelijkheid hebben voor een grote zichtbaarheid
 • Het evenementen moet een uitstraling hebben die het regionaal belang overstijgt, vooral wat betreft de media-aandacht
 • Bij publieksevenementen met focus op cultuur
 • Het evenement voldoet aan de RIVM-richtlijnen ter bestrijding van het COVID-19 virus
 • Sportevenementen: sportevenementen van Olympische sporten of georganiseerd samen met de sportbonden, vanaf NK niveau en Olympische Kwalificatie Toernooien (OKT’s).

Belangrijke verruiming sponsoringvoorwaarden
Een evenement hoeft tot 1 juni 2021 geen raakvlakken meer te hebben met de kerntaken van de sponsor. De nadruk ligt op
het mogelijk maken van culturele en sportieve evenementen. Daarbij wil de sponsor wel een spreiding in tijd en over de regio’s realiseren.
De achterliggende doelstelling van de sponsor verandert ook: de sponsor wil deze evenementen mogelijk maken en tegelijkertijd stimuleren om stappen te maken in verduurzaming van het evenement en diversiteit in doelgroepen.

Extra sponsoringbudget

Vanwege het wegvallen van veel evenementen in 2020 is er een budget van 300.000 euro beschikbaar voor extra ondersteuning van evenementen. Daarnaast gebruikt de sponsor zelf een budget van 100.000 euro voor activering bij deze evenementen.

Uitgesloten sponsoringactiviteiten

Onderstaande activiteiten komen niet voor sponsoring in aanmerking:

 • Activiteiten met een religieus, militair of politiek karakter
 • Fondsenwervende evenementen
 • Individuele activiteiten (van privépersonen)
 • Studiereizen, scripties, boeken, etc.
 • Beurzen en congressen
 • Evenement enkel en alleen vanwege een jubileum
 • Toeristische activiteiten
 • Uitvoering van regulier beleid (oftewel: geen subsidie of vervanging daarvan). 

Aanvragen sponsoring

Meer informatie, of contact opnemen met de sponsor

Andere sponsors

 • Subsidie voor instellingen met een cultureel doel, die een culturele activiteit willen organiseren

  Financiële ondersteuning van instellingen die een culturele activiteit in de regio Twente willen organiseren. De activiteiten moeten een culturele of kunstzinnig functie hebben en mensen met elkaar...

 • Sponsoring festivals en evenementen

  Sponsoring van grotere publieksevenementen die een bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. De sponsor kiest voor een mix van grote, middelgrote en kansrijke kwalitatief...

 • Sponsor activiteiten innovatie, gezondheid en welzijn

  Sponsoring van activiteiten die gerelateerd zijn aan innovatie, sport en cultuur. Belangrijke voorwaarde bij beoordeling van de sponsoringaanvragen is dat de gesponsorde activiteit een bijdrage...

 • Sponsoring van kunst, kunstenaars en musea

  Financieel dienstverlener, sinds de 19e eeuw actief op het gebied van het verzamelen en ondersteunen van kunst, kunstenaars en musea, om zo bij te dragen aan de opbouw en het behoud van cultureel...

 • Sponsoring van lokale, kleine initiatieven met een breed maatschappelijk karakter

  Financiële ondersteuning van lokale, kleine, evenementen of activiteiten met een breed maatschappelijk karakter. Het gaat hierbij om een evenement of activiteit op het gebied van armoedebestrijding...

 • Toon meer resultaten