Subsidie festival aanvragen voor meerdere jaren

Festivals met een duidelijke visie en een artistieke missie hebben geluk! Tot 31 maart kun je een subsidieaanvraag indienen voor een meerdere jaren. Het kan hierbij gaan om een festival met een nationale- of internationale uitstraling, maar evengoed om een festival et een regionale uitstraling. Belangrijk is in ieder geval dat je een duidelijke visie hebt op het bereiken van je publiek, de samenstelling van het publiek en hoe je kunt inspelen op nieuwe publiekgroepen en veranderende publiekvoorkeuren. In totaal is er per jaar zo'n 1.300.000 euro subsidie te verdelen en je kunt ke subsidieaanvraag per email indienen.

Eén keer subsidie aanvragen voor vier jaar

Laten we gelijk met de deur in huis vallen. Het meest opvallende aan deze subsidie is dar er voor de periode 2021-2024 zal sprake zijn van een subsidieregeling met één aanvraagprocedure. Dat betekent dat je één keer subsidie kunt aanvragen voor in de periode 2021-2024.

De subsidie kun je aanvragen voor culturele festivals met een duidelijke artistieke missie en visie. Dit kunnen festivals met (inter)nationale uitstraling zijn, maar et zo goed festivals met een meer regionale uitstraling. De artistieke en zakelijke kwaliteit is hierbij passend bij de status en uitstraling van de aanvrager.

Festivalorganisaties

De subsidie kan worden aangevraagd door festivalorganisaties (rechtspersonen) met een artistieke missie en visie.
Hierbij is het trouwens belangrijk dat je naast de subsidieaanvraag bij deze subsidieverstrekker óók een (meerjarige) subsidieaanvraag doet bij de gemeente waarin het festival plaatsvindt.

Voorwaarden

De subsidieverstrekker heeft in haar beleid een aantal algemene beoordelingscriteria vastgesteld én een aantal individuele beoordelingscriteria.
We geven je hieronder een overzicht van een aantal belangrijke voorwaarden.

  • Wanneer je aanvraag betrekking heeft op een nationaal of internationaal festival, moet je festival minimaal van nationaal niveau zijn en actueel en toonaangevend in het genre
  • Wanneer je aanvraag betrekking heeft op een regionaal festival, moet je festival minimaal van regionaal niveau zijn en actueel en toonaangevend in het genre
  • Je hebt een duidelijke visie op publiekbereik en de samenstelling van je publiek
  • Je hebt oog voor nieuwe publieksgroepen en de veranderende publieksvoorkeuren
  • Je onderschijft de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie en beschfijft in je aanvraag hoe je die zelf wilt gaan toepassen

Subsidie

Het beschikbare budget  is 1.300.000 euro per jaar voor de periode van 2021-2024.

Aanvragen

Meer informatie over deze subsidie, of een subsidieaanvraag aanmaken.