Stimuleringsprijzen van € 20.000 voor jonge illustratoren dit jaar weer uitgereikt

De tweejaarlijkse prijs voor jonge illustratoren zal in 2021 voor de achtste keer worden uitgereikt. Deze stimuleringsprijzen ter waarde van van elk € 20.000,- worden eens per twee jaar uitgereikt aan maximaal drie jonge illustratoren om ze als startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven. De betaling geschiedt in vier halfjaarlijkse termijnen van € 5.000,- elk. Elk half jaar vindt een voortgangsgesprek plaats en leveren de prijswinnaars een schriftelijk voortgangsverslag in. De winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele afdrachten aan de fiscus of andere instanties.

Subsidie om startende jonge illustratoren een duwtje in de goede richting te geven

De prijzen zijn bedoeld voor jonge illustratoren met een maximum leeftijd van 29 jaar. De illustratoren hoeven niet per se kinderboekillustratoren te zijn.

De prijzen zijn bedoeld om startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven, door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee zij een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De prijzen kunnen beschikbaar worden gesteld aan beginnende illustratoren wier werk tot de illustratie-/tekenkunst gerekend kan worden
 • In aanmerking komen illustratoren die niet langer dan drie jaar zijn afgestudeerd aan een erkende (kunst-) academie. Men kan maximaal twee keer meedingen naar de prijzen.
 • De maximum leeftijd is 29 jaar.
 • Onder de beoordeling valt werk dat – al dan niet gepubliceerd – niet ouder is dan drie jaar, teruggerekend vanaf de datum waarop de prijzen worden toegekend
 • Een illustrator kan niet meer dan eenmaal een stimuleringsprijs ontvangen
 • Projecten waarvoor een stimuleringsprijs is toegekend, dienen in principe binnen twee jaar na toekenning van de prijs te zijn afgerond
 • Van de winnende illustratoren wordt verwacht dat zij een presentatie geven van het project

Subsidie

Drie jonge illustratoren ontvangen deze prijs, ter waarde van elk € 20.000.
De betaling geschiedt in vier halfjaarlijkse termijnen van € 5.000,- elk.

Elk half jaar vindt vervolgens een voortgangsgesprek plaats en leveren de prijswinnaars een schriftelijk voortgangsverslag in. 

Aanmelden

Op dit moment is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de prijs. 
Via onze alerts ontvang je automatisch een melding wanneer je je kunt aanmelden voor deze prijs.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media

 • Subsidie voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars

  Subsidie voor nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan...

 • Subsidie voor jong talent podiumkunsten

  Ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van...

 • Subsidie versterken en vernieuwen culturele sector

  Subsidie voor het vernieuwen en/of versterken van de culturele sector, om zo de cultuursector wendbaar en weerbaar te maken. Voorbeelden van relevante projecten waarvoor je subsidie kan aanvragen...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur. Per jaar is er ca. € 50.000 subsidie beschikbaar. Iets minder dan de gaat naar...

 • Voorfinanciering van grootschalige culturele evenementen

  Voorfinanciering van grootschalige culturele publieksevenementen die veel publiek op de been brengen en bijdragen aan een rijke leefomgeving, een landelijke uitstraling hebben en een aantoonbare...

 • Toon meer resultaten