Stimuleringsprijzen van € 20.000 voor jonge illustratoren dit jaar weer uitgereikt

De tweejaarlijkse prijs voor jonge illustratoren zal in 2021 voor de achtste keer worden uitgereikt. Deze stimuleringsprijzen ter waarde van van elk € 20.000,- worden eens per twee jaar uitgereikt aan maximaal drie jonge illustratoren om ze als startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven. De betaling geschiedt in vier halfjaarlijkse termijnen van € 5.000,- elk. Elk half jaar vindt een voortgangsgesprek plaats en leveren de prijswinnaars een schriftelijk voortgangsverslag in. De winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele afdrachten aan de fiscus of andere instanties.

Subsidie om startende jonge illustratoren een duwtje in de goede richting te geven

De prijzen zijn bedoeld voor jonge illustratoren met een maximum leeftijd van 29 jaar. De illustratoren hoeven niet per se kinderboekillustratoren te zijn.

De prijzen zijn bedoeld om startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven, door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee zij een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De prijzen kunnen beschikbaar worden gesteld aan beginnende illustratoren wier werk tot de illustratie-/tekenkunst gerekend kan worden
 • In aanmerking komen illustratoren die niet langer dan drie jaar zijn afgestudeerd aan een erkende (kunst-) academie. Men kan maximaal twee keer meedingen naar de prijzen.
 • De maximum leeftijd is 29 jaar.
 • Onder de beoordeling valt werk dat – al dan niet gepubliceerd – niet ouder is dan drie jaar, teruggerekend vanaf de datum waarop de prijzen worden toegekend
 • Een illustrator kan niet meer dan eenmaal een stimuleringsprijs ontvangen
 • Projecten waarvoor een stimuleringsprijs is toegekend, dienen in principe binnen twee jaar na toekenning van de prijs te zijn afgerond
 • Van de winnende illustratoren wordt verwacht dat zij een presentatie geven van het project

Subsidie

Drie jonge illustratoren ontvangen deze prijs, ter waarde van elk € 20.000.
De betaling geschiedt in vier halfjaarlijkse termijnen van € 5.000,- elk.

Elk half jaar vindt vervolgens een voortgangsgesprek plaats en leveren de prijswinnaars een schriftelijk voortgangsverslag in. 

Aanmelden

Op dit moment is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de prijs. 
Via onze alerts ontvang je automatisch een melding wanneer je je kunt aanmelden voor deze prijs.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media

 • Subsidie culturele instellingen regio Zwolle e.o.

  Financiële ondersteuning aan binnen en/of buiten Nederland gevestigde charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen die het bevorderen van welzijn van mensen, al...

 • Subsidie voor journalisten en mediaorganisaties die bedreigd worden

  Ondersteuning van journalisten en mediaorganisaties die bedreigd worden. De steun kan medisch, materieel of preventief van aard zijn, maar ook financieel. Financiële ondersteuning voor korte...

 • Subsidie reportages buitenland

  Subsidie voor reis- en verblijfkosten van professionele journalisten die buitenlandreportages willen maken en daarvoor te weinig middelen hebben kunnen vergaren. Alle professionele journalisten,...

 • Subsidie voor culturele instellingen die in zwaar weer verkeren

  Subsidie voor culturele instellingen die door de coronamaatregelen in hun voortbestaan worden bedreigd zodat ze hun activiteiten kunnen voortzetten als de coronamaatregelen dat toelaten. Voor deze...

 • Subsidie voor cultuur en natuurbehoud in Nederland

  Subsidie voor organisaties en instellingen gericht op cultuur en natuurbehoud in Nederland. Tot de in het verleden ondersteunde projecten behoorden o.a. festivals, concerten, theaterproducties,...

 • Toon meer resultaten