Kunst, cultuur en media

Subsidie voor projecten gericht op kinderen die het moeilijk hebben

Richt je je met je organisatie mede op kinderen die het moeilijk hebben? Of ben je als organisatie actief op het gebied van tekenen en illustreren? Je kunt nu tot 3 oktober a.s. subsidie aanvragen voor het opzetten van een project gericht op kinderen die het moeilijk hebben. Interessant hierbij is dat de subsidie kan worden aangevraagd door meerdere soorten organisaties. Zo kan de subsidie worden aangevraagd door bijvoorbeeld welzijnsinstellingen die zich richten op kinderen die het moeilijk hebben. Maar de subsidie kan ook worden aangevraagd door bijvoorbeeld culturele instellingen die zich richten op o.a. tekenen en illustreren en een project willen opzetten voor kinderen in de leeftijd van 3 tot ca. 12 jaar. Samenvattend kun je zeggen dat de subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die gericht zijn op kinderen die het om de een of andere manier moeilijk hebben dan wel bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen.

Subsidie voor projecten gericht op kinderen in de leeftijd vn 3 tot ca. 12 jaar

Je kunt tot 3 oktober a.s. subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op kinderen die het om een of andere reden moeilijk hebben, dan wel bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen.

Bij voorkeur wordt er in het project gebruik gemaakt van illustreren en tekenen als middel, of is het project gericht op de ontwikkeling van vaardigheden mbt illustreren en tekenen. Dit is echter niet verplicht.

Overigens kan het project ook gericht zijn op teken- en illustratieprofessionals.

Belangrijkste voorwaarden op een rijtje

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

  • Projecten dienen duidelijk omlijnd te zijn en te leiden tot een zichtbaar resultaat en een duidelijke eindrapportage
  • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een rechtspersoon zonder winstoogmerk (bijv. een stichting of vereniging), niet aan natuurlijke personen of zzp-ers
  • Aanvrager is woonachtig of gevestigd in Nederland en het project dient in Nederland te worden uitgevoerd
  • Aanvrager moet te goeder naam en faam bekend staan
  • Aanvrager voldoet aan verzoeken om tussentijdse verantwoordingen en om een duidelijke inhoudelijke en financiële eindrapportage
  • Projecten mogen de Fiep Westendorp Foundation en de naam van Fiep Westendorp op geen enkele manier schaden
  • Projecten die onderdeel van een groter geheel vormen, dienen als project goed herkenbaar te zijn
  • De Fiep Westendorp Foundation dient bij alle uitingen van het project te worden genoemd als subsidiënt van het project
  • Alleen projecten met een niet-commerciële doelstelling komen in aanmerking

Meer informatie 

Meer informatie of deze subsidie direct aanvragen

Meer subsidies en fondsen gericht op kinderen

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen gericht op kinderen. Onderstaand alvast een overzicht.

Gerelateerde fondsen en subsidies