Kunst, cultuur en media

Subsidie beschikbaar voor innovaties bij biblioteken

Voor vele mensen kleeft aan de bibliotheken een wat stoffig imago. Het is dan ook niet verrassend dat er subsidie beschikbaar is gesteld voor vernieuwende projecten die innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk bevorderen en te versterken. Per aanvraag is er € 20.000 beschikbaar.

Waarom is deze subsidie precies

De subsidie is bedoeld om de innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken.

Wie kan er zoal subsidie aanvragen

De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken en POI’s, tot een maximum bedrag van €20.000,- per aanvraag.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen

De belangrijkste voorwaarden zijn, dat de projecten nieuw en vernieuwend zijn, aantrekkelijk voor bibliotheekorganisaties om ze uit te voeren en de mogelijkheid hebben om binnen het bibliotheeknetwerk op te schalen. Verder mag je niet eerder al subsidie hebben aangevraagd in het kader van dezelfde regeling.

Wanneer kan ik de subsidie aanvragen

De aanvraag om subsidieverlening moet worden ingediend tussen 1 februari en 1 april van het jaar waarop met uitvoering van het project wordt gestart. 

Aanvragen

Ga naar de subsidieregeling.