Vanaf 1 februari subsidie aanvragen voor innovatie van het openbare bibliotheeknetwerk

Vanaf 1 februari kun je weer subsidie aanvragen voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk, gericht op o.a. het versterken en stimuleren van de innovatiekracht en de digitale transitie van het bibliotheeknetwerk en het verder ondersteunen van de doorgroei en uitrol van kansrijke innovatieve initiatieven. De subsidie is afhankelijk van de omvang van het project em bedraagt minimaal 15.000 euro en maximaal 50.000 euro. 

Wie kan de subsidie aanvragen

De subsidie wordt verstrekt aan bibliotheken en aan POI’s voor zover zij fungeren als rechtspersoon voor en subsidie aanvragen ten behoeve van lokale bibliotheekvestigingen.

Nieuwe voorwaarden

In deze nieuwe regeling ligt naast de stimulering van de innovatiekracht en de uitrol van kansrijke initiatieven de focus op digitale transformatie. Er zijn nieuwe criteria toegevoegd: op het gebied van digitale transitie in het bibliotheekveld, de expliciete aansluiting bij de klantvraag en de waardering voor inspiratie van buiten de sector, door de nadruk te leggen op het meer afwijkend zijn van wat gebruikelijk is.

Zie de subsidieregeling voor de verdere voorwaarden.

Hogere rangschikking

Je subsidieaanvraag zal bij het behandelen van de aanvraag hoger worden gerangschikt naarmate de activiteit:

 • Van hogere kwaliteit is
 • Meer afwijkt van wat bekend of gebruikelijk is
 • Beter aansluit bij de behoefte van de doelgroep
 • Beter aansluit bij de in de innovatieagenda beschreven prioriteiten en werkwijze
 • Aantrekkelijker is voor de deelnemers aan het bibliotheeknetwerk om uit te voeren en meer van belang is om beschikbaar te stellen aan het gehele bibliotheeknetwerk
 • Meer gericht is op de digitale transitie in het bibliotheeknetwerk
 • Financieel, technisch en organisatorisch beter haalbaar is
 • Regionaal of landelijk beter op te schalen is.

Hogere subsidiebedragen

De subsidie bedraagt 15.000 euro voor een project met een doorlooptijd van maximaal één jaar en 50.000 euro voor een omvangrijk project met een doorlooptijd van maximaal twee jaar. In totaal is er per jaar € 200.000 beschikbaar.

Door het beschikbaar stellen van hogere bedragen voor een deel van de projecten, in principe drie per jaar, wordt ernaar gestreefd versnippering tegen te gaan. Bedoeling is ook om meer samenhang te creëren: projecten dienen verbonden te zijn met de lopende Actieagenda en Innovatieagenda.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.

Andere subsidies en fondsen voor bibliotheken

Er zijn honderden subsidies en fondsen voor kunst, cultuur en media.
Daarnaast onderstaand een overzicht met een aantal meer specifieke mogelijkheden.

 • Subsidie versterken en vernieuwen culturele sector

  Subsidie voor het vernieuwen en/of versterken van de culturele sector, om zo de cultuursector wendbaar en weerbaar te maken. Voorbeelden van relevante projecten waarvoor je subsidie kan aanvragen...

 • Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

 • Subsidie vrijwilligers culturele instellingen

  Subsidie voor het werven en ondersteunen van vrijwilligers door presenterende instellingen zoals podia, filmhuizen, musea- en erfgoedinstellingen, presentatieinstellingen voor beeldende kunst,...

 • Subsidie voor samenwerking tussen culturele instellingen

  Subsidie voor o.a. eigenaren of exploitanten van een culturele instelling die op het gebied van cultuur samenwerkt met ten minste twee van de volgende instellingen: een archief, bibliotheek,...

 • Subsidie voorlichting over donorregistratie

  Subsidie voor lokale bibliotheken om mensen te kunnen informeren over en te ondersteunen bij donorregistraties. De subsidie bedraagt 1.000 euro per lokale bibliotheek. Na afloop van de activiteit...

 • Toon meer resultaten