Subsidie om maatschappelijke relevantie van bibliotheek te versterken

Er komt een innovatiefonds om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken. Organisaties, verenigingen of ondernemers die kansen zien voor samenwerking met de bibliotheek en bijdragen aan het versterken van de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek, komen in aanmerking voor subsidie. Per project is er € 20.000 subsidie beschikbaar.

Ook subsidie voor andere partijen

Een deel van het fonds is bestemd voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening door te voeren. Het andere deel is bedoeld voor projecten van andere partijen - maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers - die kansen zien in innovatieve vormen van samenwerking met de bibliotheek.

Kansrijke projecten

De subsidieverstrekker is op zoek naar projecten van andere partijen die meerwaarde zien in een samenwerking met de bibliotheek. Op lokaal of regionaal niveau.

Dat kan bijvoorbeeld een activiteit zijn waarbij de locatie van de bibliotheek wordt ingezet, of een project waarbij de kennis en expertise van de bibliotheekorganisatie wordt benut. Belangrijke voorwaarde is dat het een project moet zijn waar zowel uw organisatie als de bibliotheek de vruchten van plukt.

Subsidie

Per project is maximaal € 20.000 subsidie beschikbaar.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.