Subsidie voor projecten leesbevordering en laaggeletterdheid

Analfabetisme en laaggeletterdheid komen helaas nog steeds voor, waardoor de maatschappelijke participatie van specifieke doelgroepen in de samenleving nog steeds een probleem vormt. Nu is er een interessante subsidie voor o.a. organisaties en projecten op het gebied van leesbevordering, het vergroten van maatschappelijke participatie of het tegengaan van maatschappelijk isolement en/of cultuureducatie.

Over de subsidie

De subsidie richt zich op het verminderen van laaggeletterdheid onder andere door het stimuleren van leesbevordering, waardoor ook wordt bijgedragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie van specifieke doelgroepen in de samenleving.

De hoofdaanvrager moet in het kader van bibliotheekvernieuwing een bibliotheek in Nederlands Limburg zijn, maar deze moet de subsidieaanvraag doen samen met een andere organisatie met een specifieke expertise.
De subsidie is dus interessant voor een bredere groep dan alleen bibliotheken.

Wanneer is deze subsidie interessant voor je

De subsidie is interessant wanneer je organisatie een bibliotheek is, óf actief is op het gebied van het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid, het stimuleren van (activiteiten in het kader van) leesbevordering, het vergroten van maatschappelijke participatie of het tegengaan van maatschappelijk isolement en/of cultuureducatie.

Op wie moet het project zich richten

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je project zich richten op laaggeletterde jongeren of volwassenen in Nederlands Limburg.

Hoe hoog is de subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele projectkosten.
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 45.000,00.

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.