Aanzienlijke subsidies voor projecten taalvaardigheid ouders

Bedrijven, samenwerkingsverbanden, gemeenten, bibliotheken, jeugdgezondheidszorg en (voor)scholen opgelet! Jullie kunnen nu aanzienlijk subsidies aanvragen voor projecten gericht op de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders. Afhankelijk van het project is de subsidie maximaal € 1.000.000.

Over de subsidie

Bedrijven kunnen de subsidie gebruiken voor projecten gericht op de taalvaardigheid van hun medewerkers.

Samenwerkingsverbanden, gemeenten, bibliotheken, jeugdgezondheidszorg en (voor)scholen kunnen gebruik maken van deze subsidie voor laagtaalvaardige ouders en activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid.

Werkgevers
Werkgevers in Nederland kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Samenwerkingsverbanden
De deelnemers van een samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) sluiten een taalakkoord. Dit akkoord streeft dezelfde doelen na als het actieprogramma Tel mee met Taal. Dat betekent dat het project moet bijdragen aan:

  • Regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of;
  • Leesbevordering bij kinderen

Taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders
Gemeenten, bibliotheken en een instelling voor jeugdgezondheidszorg (of een school of voorschoolse voorziening) kunnen samen subsidie aanvragen voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders. Zo kan er bijvoorbeeld op school of met zorginstellingen beter met en over de kinderen gecommuniceerd worden. Voorbeelden zijn beter leren (voor-) lezen, training om gesprekken met leraren te voeren of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Overige activiteiten voor laagtaalvaardige ouders
Gemeenten, bibliotheken en jeugdzorginstellingen (of een school of voorschoolse voorziening) kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die ook gericht zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders. Bijvoorbeeld door de voorleescultuur in gezinnen versterken, lesmethoden te ontwikkelen en kennis en expertise van professionals en vrijwilligers te verbeteren.

Doelgroep

Onderstaande partijen kunnen gebruik maken van deze subsidie.

  • Bedrijven
  • Gemeenten
  • Bibliotheken
  • Gezondheidszorg
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Scholen
  • Voorscholen

Help, wat te doen als ik niet tot deze doelgroep behoor

Wellicht kun je aanhalen bij een partij die wel deze subsidie kan aanvragen.
Je kunt dan echter niet de penvoerder (feitelijke aanvrager) zijn.

Subsidies

De hoogte van de subsidie is relevant, en afhankelijk van het project.

Werkgevers
Maximaal € 50.000.
De aanvrager investeert ten minste 33% aan eigen middelen in het project.
Per opleidingstraject is maximaal € 1.500 per deelnemer beschikbaar.

Activiteiten samenwerkingsverbanden
Maximaal € 50.000.
De aanvrager investeert ten minste 33% aan eigen middelen in het project.

Taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders
Maximaal € 1.000.000.
De aanvrager investeert ten minste 20% aan eigen middelen in het project.
Per taaltraject is maximaal € 600 per deelnemer beschikbaar.

Overige activiteiten in verband met laagtaalvaardige ouders
De subsidie bedraagt ten hoogste € 125.000.
De aanvrager investeert ten minste 20% aan eigen middelen in het project.

Aanvragen

Je kunt deze subsidie alleen in de aanvraagperiode aanvragen.
Ook volgend jaar kun je de subsidie nog aanvragen.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.