Opnieuw subsidie voor laaggeletterdheid

Vanaf 1 juni kunnen o.a. scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en maatschappelijke organisaties weer subsidie aanvragen voor het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid. Opvallend nieuwtje: naast activiteiten gericht op taal, komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in deze subsidieronde in aanmerking voor subsidie. De subsidiebedragen zijn behoorlijk. Voor taalprojecten voor ouders is bijvoorbeeld het maximaal aan te vragen bedrag per project 1 miljoen euro.

Wie kan subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Alle nieuwtjes in deze subsidieronde op een rij

  • Naast activiteiten gericht op taal, komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking voor subsidie
  • Samenwerkingsverbanden kunnen alleen subsidie aanvragen voor activiteiten voor mensen met Nederlands als moedertaal (NT1)
  • Werkgevers die subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers, mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp-ers die bij hen in dienst zijn
  • De subsidie is bedoeld voor mensen met een taalniveau lager dan 2F. In voorgaande subsidierondes was dit tot en met 2F. Dit geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het taalniveau moet dus altijd in beeld worden gebracht. Bij vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Subsidiebedragen

In totaal is er in 2019 bijna 7 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is € 3.000.000 beschikbaar.
Voor subsidieaanvragen door werkgevers en samenwerkingsverbanden is € 3.750.000 beschikbaar.

De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kun je hieronder terugvinden.

  • Taaltrajecten ouders: Maximaal € 1 miljoen per aanvraag, vergoeding tot 80%
  • Overige activiteiten ouders: Maximaal € 200.000 per aanvraag, 80%
  • Taaltrajecten werknemers: Maximaal € 200.000 per aanvraag, maximaal 67% gehonoreerd
  • Activiteiten samenwerkings-verbanden: Maximaal € 200.000 per aanvraag, vergoeding tot 67%

Looptijd regeling

De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling start naar verwachting op zaterdag 1 juni 2019 om 12.00 uur, en eindigt op maandag 30 september 2019.

Meer informatie

Voor 1 juni wordt wordt de nieuwe regeling gepubliceerd, en kun je de subsidie aanvragen via deze subsidieverstrekker.