Binnenkort subsidie voor verbeteren digitale vaardigheden laaggeletterden

Naar verwachting in de eerste helft van 2019 zal het mogelijk zijn om subsidie aan te vragen voor activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale vaardigheden van laaggeletterden. Ook voor andere activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid zal het weer mogelijk zijn om subsidie aan te vragen. De subsidie zal worden uitgekeerd op een "op=op" basis.

Wie kan deze ronde subsidie aanvragen

De doelgroepen die in aanmerking komen om subsidie aan te vragen zijn dezelfde als in 2018: Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van deze subsidieverstrekker kun je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Verbeteren digitale vaardigheden

In de vorige subsidierondes kon er al subsidie worden aangevraagd voor het verbeteren van taal- en/of rekenvaardigheden. Deze subsidieronde komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden in aanmerking.

Op=Op

Het totale subsidiebedrag is nog niet vastgesteld, wel is inmiddels beken dat de subsidies zullen worden uitgekeerd op een ‘op is op’ basis.

Aanvragen

De subsidie zal naar verwachting halverwege het 2e kwartaal van 2019 van start gaan.
Uiteraard zullen we je hierover informeren.

Ga naar de subsidieverstrekker.