Aanvragen subsidie tot nog mogelijk voor aanpak van laaggeletterdheid

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Wegens overweldigende belangstelling is het subsidieplafond bereikt. De subsidieverstrekker heeft echter laten weten dat je toch nog een subsidieaanvraag kunt indienen. Het komt namelijk voor dat een subsidie niet, of niet in zijn geheel, wordt toegekend. Het beschikbare budget wordt dan in volgorde van binnenkomst verstrekt aan andere aanvragers. 

Subsidie voor aanpak laaggeletterdheid

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Werkgevers
Werkgevers in Nederland kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Samenwerkingsverbanden
De deelnemers van een samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) sluiten een taalakkoord. Dit akkoord streeft dezelfde doelen na als het actieprogramma Tel mee met Taal. Dat betekent dat het project moet bijdragen aan:

  • Regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of;
  • Leesbevordering bij kinderen

Taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders
Gemeenten, bibliotheken en een instelling voor jeugdgezondheidszorg (of een school of voorschoolse voorziening) kunnen samen subsidie aanvragen voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders. Zo kan er bijvoorbeeld op school of met zorginstellingen beter met en over de kinderen gecommuniceerd worden. Voorbeelden zijn beter leren (voor-) lezen, training om gesprekken met leraren te voeren of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Overige activiteiten voor laagtaalvaardige ouders
Gemeenten, bibliotheken en jeugdzorginstellingen (of een school of voorschoolse voorziening) kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die ook gericht zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders. Bijvoorbeeld door de voorleescultuur in gezinnen versterken, lesmethoden te ontwikkelen en kennis en expertise van professionals en vrijwilligers te verbeteren.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is nogal verschillend, en afhankelijk van het project.
Om je een idee te geven hebben we per doelgroep de maximum bedragen op een rijtje gezet.

Werkgevers
Maximaal € 50.000.
De aanvrager investeert ten minste 33% aan eigen middelen in het project.
Per opleidingstraject is maximaal € 1.500 per deelnemer beschikbaar.

Activiteiten samenwerkingsverbanden
Maximaal € 50.000.
De aanvrager investeert ten minste 33% aan eigen middelen in het project.

Taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

Maximaal € 1.000.000.
De aanvrager investeert ten minste 20% aan eigen middelen in het project.
Per taaltraject is maximaal € 600 per deelnemer beschikbaar.

Overige activiteiten in verband met laagtaalvaardige ouders
De subsidie bedraagt ten hoogste € 125.000.
De aanvrager investeert ten minste 20% aan eigen middelen in het project.

Aanvragen

Wegens overweldigende belangstelling is het subsidieplafond bereikt. De subsidieverstrekker heeft echter laten weten dat je toch nog een subsidieaanvraag kunt indienen.
Je kunt de subsidie hier aanvragen.