Subsidie om ervoor te zorgen dat mensen uit de schulden blijven of er snel weer uitkomen

Tot 1 april kun je subsidie aanvragen voor projecten die ervoor zorgen dat mensen uit de schulden blijven of er snel weer uitkomen. Het verstrekkende fonds stelt tot eind 2022 één miljoen euro beschikbaar. Interessant aan deze subsidie is dat meerjarige plannen en projecten waarbij samengewerkt wordt tussen verschillende partijen de voorkeur genieten.

Projecten die voor subsidie in aanmerking komen

Het fonds verstrekt subsidie voor projecten in een deel van Zuid-Holland die ervoor zorgen dat mensen uit de schulden blijven of er snel weer uitkomen. In totaal stelt het fonds tot eind 2022 één miljoen euro beschikbaar. 

Projecten die voor financiële ondersteuning in aanmerking komen richten zich o.a. onderstaande activiteiten.

 • Bevorderen van samenwerking tussen organisaties, instanties, bedrijven en overheden
 • Laagdrempelige noodvoorzieningen gericht op leniging van acute nood
 • Vroegtijdig signaleren en oplossen van financiële problemen
 • Ondersteunen van vrijwilligers die betrokken zijn bij projecten waarbij financiële zelfredzaamheid voorop staat
 • Verstrekken van informatie en ondersteuning met het oog op verbetering van leefomstandigheden

Interessant aan deze subsidie is dat meerjarige plannen en projecten waarbij samengewerkt wordt tussen verschillende partijen de voorkeur genieten.

Voorwaarden

Uiteraard moet je projectaanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Je project moet gericht zijn op boventaande activiteiten
 • De aanvrager is een stichting of vereniging zonder winstoogmerk (kleine particuliere initiatieven zijn ook mogelijk)
 • Je aanvraag moet gericht zijn op onderstaande werkgebied
 • Het fonds verstrekt geen donaties aan organisaties waarin beloningen hoger dan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Subsidie

Het verstrekkende fonds stelt tot eind 2022 één miljoen euro beschikbaar, waarbij je project maximaal 200.000 euro aan kosten mag hebben.

Aanvragen

Je kunt de subsidie nu aanvragen.

Andere subsidies voor projecten gericht op financiële problemen

We hebben onderstaand een lijstje voor je samengesteld met andere subsidies en fondsen gericht op financiële problemen.

 • Financiële middelen voor bedreigende schulden situaties

  Financiële middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen, die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en elektra en schulden bij de ziektenkostenverzekereraars. De...

 • Subsidie op maatschappelijk, cultureel, wetenschappelijk en godsdienstig gebied, ook voor Nederlandse Antillen

  Financieel ondersteunen van bijzondere noden en projecten op sociaal, maatschappelijk, cultureel, wetenschappelijk en godsdienstig gebied in Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba. Aanvragers...

 • Sociaal noodfonds voor mensen in Groningen en Drenthe

  Noodfonds voor inwoners van Groningen en Drenthe met financiële problemen die niet meer terecht kunnen bij de normale overheidsregelingen zoals de (bijzondere) bijstand. Ook organisaties die actief...

 • Subsidie voor stichtingen en verengingen gericht op welzijn

  Financiële ondersteuning voor personen met een geestelijke of geestelijke beperkingen alsmede mensen die zich in een ongelijkwaardige positie bevinden. Daarnaast richt het fonds zich op het...

 • Subsidie voor o.a. algemeen nut beogende instellingen met een protestants christelijke signatuur

  Financieel ondersteunen van o.a. algemeen nut beogende instellingen met een protestants christelijke signatuur en het ondersteunen van volwassenen die in Apeldoorn of omgeving op of onder de...

 • Toon meer resultaten