Subsidie om ervoor te zorgen dat mensen uit de schulden blijven of er snel weer uitkomen

Tot 1 april kun je subsidie aanvragen voor projecten die ervoor zorgen dat mensen uit de schulden blijven of er snel weer uitkomen. Het verstrekkende fonds stelt tot eind 2022 één miljoen euro beschikbaar. Interessant aan deze subsidie is dat meerjarige plannen en projecten waarbij samengewerkt wordt tussen verschillende partijen de voorkeur genieten.

Projecten die voor subsidie in aanmerking komen

Het fonds verstrekt subsidie voor projecten in een deel van Zuid-Holland die ervoor zorgen dat mensen uit de schulden blijven of er snel weer uitkomen. In totaal stelt het fonds tot eind 2022 één miljoen euro beschikbaar. 

Projecten die voor financiële ondersteuning in aanmerking komen richten zich o.a. onderstaande activiteiten.

 • Bevorderen van samenwerking tussen organisaties, instanties, bedrijven en overheden
 • Laagdrempelige noodvoorzieningen gericht op leniging van acute nood
 • Vroegtijdig signaleren en oplossen van financiële problemen
 • Ondersteunen van vrijwilligers die betrokken zijn bij projecten waarbij financiële zelfredzaamheid voorop staat
 • Verstrekken van informatie en ondersteuning met het oog op verbetering van leefomstandigheden

Interessant aan deze subsidie is dat meerjarige plannen en projecten waarbij samengewerkt wordt tussen verschillende partijen de voorkeur genieten.

Voorwaarden

Uiteraard moet je projectaanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Je project moet gericht zijn op boventaande activiteiten
 • De aanvrager is een stichting of vereniging zonder winstoogmerk (kleine particuliere initiatieven zijn ook mogelijk)
 • Je aanvraag moet gericht zijn op onderstaande werkgebied
 • Het fonds verstrekt geen donaties aan organisaties waarin beloningen hoger dan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Subsidie

Het verstrekkende fonds stelt tot eind 2022 één miljoen euro beschikbaar, waarbij je project maximaal 200.000 euro aan kosten mag hebben.

Aanvragen

Je kunt de subsidie nu aanvragen.

Andere subsidies voor projecten gericht op financiële problemen

We hebben onderstaand een lijstje voor je samengesteld met andere subsidies en fondsen gericht op financiële problemen.

 • Subsidie bestrijden van armoede onder kinderen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen. De gesubsidieerde projecten moeten kinderen die in armoede leven in staat stellen mee te doen op het...

 • Subsidie armoedebestrijding

  Subsidie voor projecten gericht op het ondersteunen van Rotterdammers die in armoede en/of met schulden leven, en die een bijdrage leveren aan de armoede- en schuldenaanpak. De subsidie kan worden...

 • Subsidie voor noodhulpbureaus

  Financiële ondersteuning van hulpbehoevenden in Nederland, met name ondersteuning van noodhulpbureaus. Per jaar is er ca. 100.000 euro subsidie beschikbaar....

 • Subsidie voor mensen in nood en opleiding jongeren

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op mensen in nood en het financieel steunen en mogelijk maken van opleiding van jonge mensen. Per jaar is er ca. 20.000 euro...

 • Financiering bedrijven i.v.m. Coronavirus

  Wanneer je als ondernemer in de financiële problemen dreigt te komen door de coronaproblematiek kun je gebruik maken van een borgstelling door de overheid, waardoor banken makkelijker en sneller...

 • Toon meer resultaten