Subsidie om hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier te tonen

Vanaf 23 april kun je subsidie aanvragen om beeldende kunst op een inspirerende manier te tonen aan het publiek. De subsidie is bestemd voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van, of de discussie over, hedendaagse beeldende kunst. Je kunt de bijdrage o.a. gebruiken voor activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. De bijdrage is afhankelijk van de aanvraag, maar je programma moet in ieder geval minimaal 25.000 euro kosten.

Op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst

De subsidie is gericht op het stimuleren van platforms om hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan de burger te tonen door bij te dragen aan programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst, en is bedoeld voor een programma van een tot maximaal drie kalenderjaren. 

De subsidie kan worden aangevraagd door platforms zoals presentatie-instellingen en tijdschriften.

Voorwaarden

We hebben de meest relevante voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • In Nederland gevestigde, publiek toegankelijke platforms zoals presentatie-instellingen of tijdschriften gericht op het presenteren van hedendaagse beeldende kunst kunnen aanvragen
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Cultuurnota- of Hgis-Cultuurmiddelen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen
 • Het programma moet meer dan 25.000 euro kosten
 • Indien kunstenaars betrokken zijn bij het programma, dan is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht

Subsidie

De hoogte van de subsidie verschilt per aanvraag. Van de programmakosten wordt maximaal 40 procent (inclusief honoraria en kosten voor huisvesting en personeel) vergoed.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.

Meer subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor het volgen van een opleiding om zich te bekwamen voor een beroep in de textiele werkvormen of de restauratie van antieke voorwerpen

  Financiële ondersteuning van mensen met een Nederlandse nationaliteit die zich minstens op HBO-niveau een opleiding wil volgen voor mode en restauratietechnieken....

 • Subsidie voor kleinschalige maatschappelijke en culturele projecten in de regio Groningen

  Subsidie voor kleinschalige maatschappelijke en culturele projecten in de regio Groningen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld stichtingen, instellingen, dorps-, buurt- en straatverenigingen, dorps-...

 • Subsidie voor organisaties en stichtingen uit Tilburg op het gebied van natuur, welzijn voor dieren, sociale cohesie, duurzame biologische landbouw en jongeren

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud, welzijn van dieren, creatieve ontwikkeling van jongeren, duurzame en biologische landbouw en het natuurbehoud en het vergroten...

 • Subsidie om kwetsbare doelgroepen te laten aanhaken bij de digitale transitie

  Subsidie voor projecten gericht op de opgroeiende jeugd, maar ook voor volwassenen en kwetsbaren die moeite hebben om aan te haken of de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van de digitale...

 • Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

  Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk....

 • Toon meer resultaten