Subsidie om hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier te tonen

Vanaf 23 april kun je subsidie aanvragen om beeldende kunst op een inspirerende manier te tonen aan het publiek. De subsidie is bestemd voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van, of de discussie over, hedendaagse beeldende kunst. Je kunt de bijdrage o.a. gebruiken voor activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. De bijdrage is afhankelijk van de aanvraag, maar je programma moet in ieder geval minimaal 25.000 euro kosten.

Op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst

De subsidie is gericht op het stimuleren van platforms om hedendaagse beeldende kunst op een inspirerende manier aan de burger te tonen door bij te dragen aan programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst, en is bedoeld voor een programma van een tot maximaal drie kalenderjaren. 

De subsidie kan worden aangevraagd door platforms zoals presentatie-instellingen en tijdschriften.

Voorwaarden

We hebben de meest relevante voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • In Nederland gevestigde, publiek toegankelijke platforms zoals presentatie-instellingen of tijdschriften gericht op het presenteren van hedendaagse beeldende kunst kunnen aanvragen
 • Instellingen voor kunstvakonderwijs en organisaties die rechtstreeks worden gefinancierd door de overheid (via de Cultuurnota- of Hgis-Cultuurmiddelen en sector- en koepelinstituten) kunnen niet aanvragen
 • Het programma moet meer dan 25.000 euro kosten
 • Indien kunstenaars betrokken zijn bij het programma, dan is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht

Subsidie

De hoogte van de subsidie verschilt per aanvraag. Van de programmakosten wordt maximaal 40 procent (inclusief honoraria en kosten voor huisvesting en personeel) vergoed.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.

Meer subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten, kunst en cultuur, zorg en welzijn en ontwikkelingswerk

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op minder bedeelden in de maatschappij zoals ouderen, zieken, gehandicapten en zorg behoevende jongeren. Daarnaast is er ondersteuning...

 • Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier...

 • Subsidie voor podiumkunsten, toneel en kostuums

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de podiumkunsten, met een voorkeur voor het terrein van toneel en kostuums. ...

 • Subsidie voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en ANBI instellingen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen maatschappelijk nut. De steun kan betrekking...

 • Beurs vervolgstudie in binnen- of buitenland voor musici

  Subsidie of beurzen voor het ondersteunen van professionele uitvoerende musici, voor het volgen van een (aanvullende) studie in binnen- en/of buitenland, speciaal op het gebied van piano, orgel,...

 • Toon meer resultaten