Subsidie om kinderen mee te laten doen met sport, cultuur, school of sociale activiteiten

Maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de jeugdzorg kennen ze wel: kinderen die door armoede of financiële problemen niet in staat zijn mee te doen met activiteiten op het gebied van sport, cultuur, school of sociale activiteiten. Gelukkig is er tot 2021 een subsidie waarmee armoede onder kinderen bestreden kan worden. Partijen als maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de jeugdzorg kunnen maximaal € 200.000 subsidie ontvangen. Ook van toepassing in Caribisch Nederland.

Over de subsidie

Via deze regeling is er subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten die de armoede onder kinderen van 0-18 jaar bestrijden. Dat kunnen maatschappelijke organisaties zijn, onderwijsinstellingen of bijvoorbeeld partijen in de jeugdzorg. 

Het dient te gaan om activiteiten op het gebied van sport, cultuur, school of sociale activiteiten
De subsidie is bestemd voor benodigdheden die de kinderen missen vanwege gebrek aan geld. De middelen dienen in natura aan de kinderen te worden aangeboden. Het kan gaan om onder andere schoolspullen, sportattributen, zwemles, het vieren van een verjaardag, enzovoorts.

Waar is deze subsidie van toepassing

De subsidie is van toepassing in Nederland én in Caribisch Nederland.

Wie kan subsidie aanvragen

Partijen als maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de jeugdzorg kunnen subsidie aanvragen, maar andere non-profit partijen zijn niet per definitie uitgesloten.

Voorwaarden

Je projectaanvraag moet betrekking hebben op activiteiten van landelijke en bovenregionale betekenis, die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoedeproblematiek van kinderen in Nederland en Caribisch Nederland.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar

Per project bedraagt de subsidie minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 voor projecten in Nederland.

Voor projecten in Caribisch Nederland is de subsidie per project verrassend genoeg lager: minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000.

Voor alle projecten bij elkaar is er per jaar een bedrag van € 4.000.000 beschikbaar voor projecten in Nederland, en € 1.000.000 voor projecten in Caribisch Nederland.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier. 
Je kunt alleen een aanvraag indienen tijdens de jaarlijkse aanvraagperiode.

Meer informatie

Ga naar de subsidie

Andere subsidies en fondsen gericht op kinderen en jongeren

 • Subsidie voor projecten gericht op hulpbehoevende kinderen overal te wereld

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kinderen overal ter wereld, die te lijden hebben onder de gevolgen van armoede, ziekte, natuurrampen, hongersnood, misbruik,...

 • Subsidie voor culturele, sociale, wetenschappelijke, liefdadige en/of sociale doelen

  Financiële ondersteuning van culturele, sociale, wetenschappelijke en/of andere algemene doelen met een liefdadig en sociaal doel. Het verstrekkende fonds richt zich hierbij vooral op projecten...

 • Subsidie jongeren

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op jongeren die zonder die steun beperkt worden in hun persoonlijke ontwikkeling en zonder steun onvoldoende kans hebben zich...

 • Subsidie voor projecten gericht op kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of gestoord en wetenschappelijk onderzoek gericht op zieke kinderen

  Het financieel ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd en het stimuleren van wetenschappelijk...

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van...

 • Toon meer resultaten