Maatschappij en samenleving

Subsidie om te experimenteren met maatschappelijke diensttijd jongeren

Zorg-en welzijnsorganisaties, maar ook minder voor de hand liggende maatschappelijke organisaties kunnen nu subsidie aanvragen om te experimenteren met maatschappelijke diensttijd voor jongeren. De subsidies zijn aanzienlijk: minimaal € 100.000,- en maximaal € 1.000.000,-.

Over de subsidie

Deze subsidie geeft organisaties de kans te experimenten met de maatschappelijke diensttijd.

Deze experimenten vinden plaats in proeftuinen. Een proeftuin is een plek waarbinnen nieuwe of aanvullende activiteiten worden uitgeprobeerd om de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke diensttijd vorm te geven. 

Wie kan deze subsidie aanvragen

Eén of meerdere organisaties zonder winstoogmerk die een maatschappelijk doel nastreven en waarbinnen aantoonbaar expertise aanwezig is op het gebied van werven, matchen, het bieden van een passend aanbod en het begeleiden van jongeren worden uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij deze organisatie(s) is reeds sprake van vrijwillige maatschappelijke inzet (van jongeren).

De maatschappelijke organisaties beperken zich niet tot de meer voor de hand liggende zorg-en welzijnsorganisaties, maar kunnen in uiteenlopende sectoren actief zijn.

Jongeren worden nadrukkelijk in alle fasen van het project betrokken en maken onderdeel uit van de projectgroep. Een beschrijving van de manier waarop je dit organiseert, dient te worden opgenomen in het plan van aanpak.

Restricties

Organisaties met winstoogmerk zijn uitgesloten van het aanvragen van subsidie, maar mogen wel onderdeel uitmaken van de proeftuin, mits zij hiermee geen economisch gewin nastreven.

Subsidie

De subsidie bedraagt deze ronde minimaal € 100.000,- en maximaal € 1.000.000,- per subsidieaanvraag. 

Aanvragen

Online, via de website van het fonds.
Aanvragen worden gedaan in het Nederlands.