Subsidie om vooroordelen en racisme tegen te gaan

Een super interessant internationaal initiatief, waarbij de uitvoering voor Nederland bij een tweetal Nederlandse fondsen ligt. Via dit internationale initiatief is er subsidie beschikbaar voor projecten gericht op mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst, bijvoorbeeld om vooroordelen en racisme tegen te gaan. Het project waarvoor je subsidie wilt aanvragen moet bijdragen aan een inclusieve samenleving en gericht zijn op het ontmoeten en verbinden van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst met de Nederlandse samenleving én onderling.

Weerbaarheid van Afrikaanse gemeenschappen

Speerpunten binnen de subsidieregeling zijn het vergroten van de kennis over of de bewustwording van slavernij-, koloniale en migratiegeschiedenis, het erfgoed en de culturen van mensen van Afrikaanse afkomst, het effect van vooroordelen en racisme in onze samenleving of de weerbaarheid van Afrikaanse gemeenschappen.

Voorwaarden

Je aanvraag moet met name betrekking hebben op het ontmoeten en verbinden van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst - met de Nederlandse samenleving én onderling.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.