Maatschappij en samenleving

Subsidie rond vrijwillige inzet van jongeren

Heb je als organisatie ervaring met het samen met jongeren organiseren van maatschappelijke activiteiten en projecten dan kun je nu een subsidieaanvraag indienen om met vrijwillige inzet van jongeren nieuwe of aanvullende maatschappelijke activiteiten en projecten uit te proberen en zo te experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd. De subsidie bedraagt minimaal € 100.000,- en maximaal € 500.000,- per subsidieaanvraag. 

Toepassing

Subsidie om in zogenaamde proeftuinen met de vrijwillige inzet van jongeren nieuwe of aanvullende maatschappelijke activiteiten en projecten uit te proberen om de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke diensttijd vorm te geven.

Je project mag niet betrekking hebben op reguliere voorzetting van vrijwilligerswerk, het moet echt gaan om een vernieuwing waarbij in de proeftuin geëxperimenteerd gaat worden met de vormgeving van het concept maatschappelijke diensttijd. De subsidie geeft je hierbij de kans te experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd.

De proeftuinen kunnen zich richten op diverse aspecten. Denk aan de opzet (o.a. omvang van de diensttijd, invulling van de diensttijd, vergoeding voor jongeren), of op het stimuleren van de inclusie van verschillende doelgroepen jongeren, waarmee de sociale cohesie tussen verschillende groepen wordt bevorderd. Een experiment kan zich ook richten op de manier waarop je de begeleiding het beste opzet. Hoe voorkom je een te grote belasting bij organisaties? Hoe kunnen jongeren het lerend vermogen van een organisatie vergroten? Dergelijke vragen kunnen allemaal aanleiding zijn voor deze proeftuinen.

De focus van deze tweede tranche ligt op proeftuinen die zich richten op het bevorderen van sociale cohesie, op een specifieke groep jongeren of sector.

Focus subsidieoproep

Doelgroep jongeren
De leeftijd van jongeren loopt van 14 jaar tot 30 jaar. Wanneer je van deze leeftijdsgroep afwijkt moet je dit goed kunnen onderbouwen.

Doelgroep
Proeftuinen richten zich in deze subsidieoproep op één of meerdere van de volgende doelgroepen:

 • De brede doelgroep jongeren, in dat geval neem je een uitwerking op van de inspanningen om moeilijk bereikbare groepen te betrekken en op welke manier je de sociale cohesie versterkt
 • Minder toegankelijke en/of kwetsbare jongeren, zoals jongeren in armoede, statushouders, vroegtijdige schoolverlaters, jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats
 • (Meerderjarige) jongeren zonder startkwalificatie en zonder baan
 • Jongeren met een arbeidsbeperking
 • Werkende jongeren
 • Jongeren met een tussenjaar

Sectoren
Sectoren die nog beperkt in proeftuinen uit de eerste ronde zijn belegd, hebben een pré. Dit zijn met name:

 • Natuur, dieren, agrarische sector
 • Klimaat, duurzaamheid, circulaire economie;
 • Techniek, ICT
 • Media, cultuur, musea
 • Politiek en vertegenwoordiging

Doelgroep

De aanvragende organisatie moet minimaal één jaar oud zijn.
Daarnaast moet de aanvragende organisatie jongeren de mogelijkheid willen bieden om zich vrijwillig maatschappelijk in te zetten.

De aanvragende organisaties moeten aantoonbaar ervaring hebben in het samen met jongeren organiseren van maatschappelijke activiteiten en projecten, of organisaties die de groep vrijwilligers met deze subsidie verbreden naar jongeren. 

Subsidie

De subsidie die bedraagt deze ronde minimaal € 100.000,- en maximaal € 500.000,- per subsidieaanvraag.

Voorwaarden

Uiteraard moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals de zogenaamde relevantiecriteria en kwaliteitscriteria.

Los van deze punten is he project relevant wanneer het:

 • Bijdraagt aan bovenstaande programmadoel
 • Aansluiting heeft bij interesses van jongeren en leerervaringen voor jongeren
 • Meerwaarde heeft voor de samenleving en maatschappelijke organisaties

Ook zal worden gelet op de kwaliteit van je subsidieaanvraag, zoals:

 • Je plan van aanpak
 • Samenwerking
 • Haalbaarheid
 • Diversiteit
 • Begroting

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.