Subsidie voor aanbieders zorg nu ook interessant voor kleinere zorgaanbieders

De  subsidie om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health zal vanaf 1 februari worden uitgebreid. Hierdoor krijgen zorgaanbieders ruimere mogelijkheden om een subsidieaanvraag in te dienen, en komt er een extra subsidie van €20.000, zonder eigen bijdrage. Voor kleine zorgaanbieders wordt het bovendien veel gemakkelijker om een subsidieaanvraag in te dienen, omdat het minimale subsidiebedrag omlaag gaat van € 125.000 naar € 50.000

Subsidie voor e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren

Met de subsidie kun je als zorgaanbieder activiteiten ontwikkelen die zich richten op het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Je kunt hierbij als zorgaanbieder denken aan o.a.:

 • Het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten
 • Het structureel inbedden van het gebruik van e-health toepassingen in de reguliere werkprocessen voor ondersteuning of zorg
 • Het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken

Samenwerkingsverband van aanbieder(s) van zorg of ondersteuning

De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van aanbieder(s) van zorg of ondersteuning en inkopers hiervan, waarbij het door de verruiming van de subsidie per 1 februari ook voor kleinere zorgaanbieders interessant is deze subsidie aan te vragen.

De ruimere subsidiemogelijkheden op een rijtje

 • Er komt een extra subsidie van maximaal €20.000 als optionele voorfase van de subsidieregeling beschikbaar voor het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en een doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan
 • Voor kleine zorgaanbieders wordt het gemakkelijker om een subsidieaanvraag in te dienen, omdat het minimale subsidiebedrag omlaag gaat van € 125.000 naar € 50.000
 • Aanvragers van de subsidie krijgen meer ruimte om professionals en cliënten op te leiden. De boven- en ondergrens voor opleidingskosten worden losgelaten.

Wanneer aanvragen

Je kunt deze subsidie doorlopend aanvragen, waarbij de verruiming van de subsidiemogelijkheden per 1 februari a.s. van toepassing zal zijn.

Aanvragen

Meer informatie en een subsidieaanvraag voorbereiden.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie voor organisaties gericht op jongeren

  Subsidie voor organisaties gericht op jongeren gericht op het bevorderen van participatie, voorlichting of bewustwording over provinciale thema's. De subsidie bedraagt bedraagt maximaal 75% van de...

 • Subsidie voor project gericht op verbetering van de levensomstandigheden, zowel nationaal als internationaal

  Subsidie voor non-profitinstellingen, sociaal behartigende instellingen en hieraan verbonden steunstichtingen die zich richten op minderbedeelden in de samenleving, om hen de mogelijkheid te bieden...

 • Subsidie voor projecten gericht op langer zelfstanding wonen van ouderen en cultureel erfgoed

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op cultureel erfgoed, zelfstandig wonen van ouderen, nieuwe bouwmogelijkheden en woonvormen en welzijn verhogende activiteiten. Er kan...

 • Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van mensen in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het bevorderen van het welzijn van mensen in binnen- en buitenland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan stichtingen, kerken,...

 • Subsidie voor non-profitinstellingen die kwetsbare groepen helpen die getroffen zijn door de Covid-19-pandemie

  Internationale subsidie voor liefdadigheidsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk en internationaal die zich sterk richten op het verlichten van sociale achterstand en het helpen van kwetsbare...

 • Toon meer resultaten