Subsidie voor aanbieders zorg nu ook interessant voor kleinere zorgaanbieders

De  subsidie om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health zal vanaf 1 februari worden uitgebreid. Hierdoor krijgen zorgaanbieders ruimere mogelijkheden om een subsidieaanvraag in te dienen, en komt er een extra subsidie van €20.000, zonder eigen bijdrage. Voor kleine zorgaanbieders wordt het bovendien veel gemakkelijker om een subsidieaanvraag in te dienen, omdat het minimale subsidiebedrag omlaag gaat van € 125.000 naar € 50.000

Subsidie voor e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren

Met de subsidie kun je als zorgaanbieder activiteiten ontwikkelen die zich richten op het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Je kunt hierbij als zorgaanbieder denken aan o.a.:

 • Het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten
 • Het structureel inbedden van het gebruik van e-health toepassingen in de reguliere werkprocessen voor ondersteuning of zorg
 • Het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken

Samenwerkingsverband van aanbieder(s) van zorg of ondersteuning

De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van aanbieder(s) van zorg of ondersteuning en inkopers hiervan, waarbij het door de verruiming van de subsidie per 1 februari ook voor kleinere zorgaanbieders interessant is deze subsidie aan te vragen.

De ruimere subsidiemogelijkheden op een rijtje

 • Er komt een extra subsidie van maximaal €20.000 als optionele voorfase van de subsidieregeling beschikbaar voor het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en een doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan
 • Voor kleine zorgaanbieders wordt het gemakkelijker om een subsidieaanvraag in te dienen, omdat het minimale subsidiebedrag omlaag gaat van € 125.000 naar € 50.000
 • Aanvragers van de subsidie krijgen meer ruimte om professionals en cliënten op te leiden. De boven- en ondergrens voor opleidingskosten worden losgelaten.

Wanneer aanvragen

Je kunt deze subsidie doorlopend aanvragen, waarbij de verruiming van de subsidiemogelijkheden per 1 februari a.s. van toepassing zal zijn.

Aanvragen

Meer informatie en een subsidieaanvraag voorbereiden.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen. Projecten van blijvende aard genieten de...

 • Subsidie voor nuldelijnszorg, eerstelijnszorg en basis ggz

  Subsidie voor het in de praktijk verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders. Het kan hierbij gaan om een algemeen project, maar ook om een project specifiek gericht op...

 • Subsidie voor aanbieders van zorg of ondersteuning samen met inkopers hiervan

  Subsidie om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. De...

 • Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur, duurzame...

 • Subsidie jeugdzorg

  Subsidie gericht op het waarborgen van cruciale jeugdzorg bij liquiditeitsproblemen, waarbij de zorginstelling binnen zes maanden na ontvangst van de subsidieaanvraag niet meer over voldoende...

 • Toon meer resultaten