Subsidie voor aanbieders van zorg en ontwikkelaars van zorginnovaties

Hoewel (e-health) innovaties vaak veelbelovend zijn, lijkt opschaling van deze innovaties tergend langzaam of zelfs niet plaats te vinden. Daarom is er vanaf vandaag subsidie beschikbaar voor het beter en sneller implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Deze subsidieregeling kan financiële ondersteuning bieden bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. 

Implementatie- of opschalingsvraagstukken van zorgaanbieders en ontwikkelaars zorginnovaties

Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie.

Met de subsidie kan men een externe coach inhuren. Deze kan adviseren bij de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Daarbij kan gedacht worden aan de voorbereiding van implementatie studies, het verbinden met proeftuinen, het bepalen van de innovatiestrategie, het navigeren door de wet- en regelgeving, en de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk.

De subsidieverstrekker vermeldt overigens nadrukkelijk dat de adviseur of coach niet ingezet kan worden voor begeleiding bij de technologische innovatie zelf, zeg maar de feitelijke productontwikkeling.

De subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van zorg en/of ondersteuning, zoals gedefinieerd in de Wmo 2015, Zvw, Wlz, Jeugdwet.
Ontwikkelaar van zorginnovatie kunnen de subsidie ook aanvragen, maar moeten dit dan doen in samenwerking met een zorgaanbieder.

Relevante voorwaarden

We hebben de meest relevante voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De subsidie is aangevraagd door een in Nederland gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon
 • De hoofdaanvrager is een zorgaanbieder of de ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met een zorgaanbieder
 • Per hoofdaanvrager mag maximaal één aanvraag per ronde gedaan worden. Pas wanneer het eindverslag van een eerdere aanvraag is ingediend en goedgekeurd door door de subsidieverstrekker kan er een nieuwe aanvraag ingediend worden
 • De looptijd van het project bedraagt maximaal zes maanden
 • De aanvrager is, in het geval dat de aangevraagde subsidie wordt toegekend, verplicht om bij te dragen aan actieve kennisdeling

Subsidie

 • In totaal is er voor deze ronde €200.000,- beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal €5.000,- inclusief eventueel verschuldigde btw worden aangevraagd met een maximale looptijd van zes maanden
 • De subsidie mag alleen worden ingezet om de adviesdiensten van de coach te vergoeden. De subsidie mag niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld de organisatie van bijeenkomsten of productontwikkelingskosten.
 • Voor de coach geldt een maximaal te vergoeden uurtarief van €125,- inclusief eventueel verschuldigde btw
 • Cofinanciering of een eigen bijdrage is alleen vereist wanneer een coach een hoger tarief hanteert.

Aanvragen

Meer informatie, of beginnen met het aanmaken van een subsidieaanvraag.

Meer subsidies en fondsen voor innovaties in de zorg

 • Subsidie wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek en van activiteiten op het gebied van PWS. Omdat de onderzoeksgroep klein in omvang is, is de schaal vaak internationaal. Tot nu toe heeft het fonds...

 • Subsidie voor onderwijs, onderzoek, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale en charitatieve projecten

  Financieel ondersteunen van goede doelen, vooral op het gebied van de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs in binnen en buitenland. Jaarlijks wordt er tussen...

 • Subsidie voor culturele, historische, charitatieve of ander algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van instellingen met culturele, historische, charitatieve of ander algemeen nut beogende doelstelling en het ondersteunen van natuurlijke personen wanneer deze te maken...

 • Subsidie voor o.a. welzijn, maatschappelijk werk, volksgezondheid, cultuur, natuur en milieu

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op o.a. welzijn, maatschappelijk werk, volksgezondheid, cultuur, natuur en milieu....

 • Subsidie voor humanitaire en maatschappelijk organisaties en projecten

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting. Je kunt de subsidie schriftelijk...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 25,- per maand