Subsidie voor aanleg groene daken en onttegelen van tuinen

Pak je grasmaaier maar uit de schuur, want je kunt binnenkort je dak gaan maaien. De klimaatverandering raakt ons allemaal, maar de bewustwording en participatie van burgers kan nog wel wat actiever. Superleuk is dat er nu een subsidie beschikbaar is voor klimaatactieve maatregelen zoals het aanleggen van groene daken, het afkoppelen van regenwaterafvoer, het onttegelen van tuinen, etc. Je kunt maximaal € 5.000 subsidie ontvangen.

Over de subsidie

Via deze regeling kun je subsidie aanvragen voor  voor klimaatactieve maatregelen zoals het aanleggen van groene daken, het afkoppelen van regenwaterafvoer, het onttegelen van tuinen, etc. 

Je kunt de subsidie ook collectief aanvragen, bijvoorbeeld als bewonersvereniging.

Subsidiebedragen

Per gehonoreerd project en/of maatregel wordt er 50% van de werkelijke kosten, met een maximum aan € 5.000,- aan subsidie verstrekt.
In totaal is er € 100.000 subsidie beschikbaar.

Wie kan subsidie aanvragen

Niet op winst gerichte rechtspersonen en privé personen in pakweg de provincie Drente en Overijssel kunnen deze subsidie aanvragen.
De subsidieverstrekker hoopt vooral op buurt- en wijkgerichte projecten.

Meer informatie

Ga naar de subsidie.